Wat is protestants?


Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland.
De inhoud van het christelijk geloof delen protestanten met andere kerken,
zoals de Rooms-katholieke kerk.

In de 16e eeuw komt er een vernieuwingsbeweging op in West-Europa.
Betrokken burgers willen persoonlijk geloof op een eigen wijze vorm geven:
zelf in de bijbel lezen en eigen voorgangers kiezen.
Een plaatselijke protestantse gemeente heeft dan ook de vrijheid om veel
eigen keuzen te maken.
Dit maakt de kerkleden verantwoordelijk. Van de ruim 500 leden zijn er dan
ook meer dan 100 actief medewerker in een bepaalde functie. 

Derk Jan Deunk