Taakgroepen


 
  • Taakgroep pastoraat
  • Taakgroep jeugd/jongeren
  • Taakgroep diaconaat
  • Taakgroep financiën en beheer
  • Taakgroep muziek

Taakgroep pastoraat

De taken met betrekking tot het pastoraat worden beschreven in het Beleidsplan 2016/2020.
De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de ouderling pastoraat, de predikant en de volgende pastoraal medewerkers:

Mevr. Will Hagens-Dammers
Mevr. Inge Uittenbogaard

Mevr. Wil Hermse-Geurtsen
Mevr. Marijke Kranendonk–de Munnik
Dhr. Jan Peter Verhave

Taakgroep jeugd/jongeren

De taken met betrekking tot jeugd en jongeren worden beschreven in het Beleidsplan 2016/2020.
Coördinatie is in handen van:

Mevr. Jacobien Verhave (jeugdouderling)

Taakgroep diaconaat

De taken met betrekking tot het diaconaat worden beschreven in het Beleidsplan 2016/2020.
Het bankrekeningnummer is NL16 INGB 000.09.04.742 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Heumen te Malden.
De taakgroep diaconaat wordt gevormd door:

Dhr. Wim Buijzert (als diaken lid van de kerkenraad en voorzitter van de taakgroep)
Mevr. Marijne Magnée-Nentjes (als diaken vanaf 21 juni lid van de kerkenraad)
Dhr. Leon van de Kar (verantwoordelijk voor het opstellen van de collecteroosters)
Dhr. Pieter Oude Egberink (penningmeester/administrateur)


Taakgroep financiën en beheer (Kerkrentmeesters)

De taken met betrekking tot financiën en beheer worden beschreven in het Beleidsplan 2016/2020.
Het bankrekeningnummer is NL38 FVLB 069.97.69.264 tnv Protestantse Gemeente Heumen te Malden.
De taakgroep financiën en beheer wordt gevormd door de ouderling-kerkrentmeesters en taakgroepleden (kerkrentmeesters):

Dhr. Maarten Schoenaker (ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. Wim Berendijk (vanaf 21 juni ouderling-kerkrentmeester)
Dhr. Ben Boerstoel - administratie
Dhr. Ab de Groot 
Dhr. Henk Vinkers
Dhr. Andries Visscher

Taakgroep muziek

De taken met betrekking tot muziek in de kerk worden beschreven in het Beleidsplan 2016/2020.
Coördinatie is in handen van de ouderling:

Dhr. Peter van Doeselaar