Kerkenraad


 
 

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerkelijke gemeente.
Deze kerkenraad bestaat momenteel uit een voorzitter en een secretaris, de predikant, een jeugdouderling, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters en een ouderling voor vorming en toerusting.
De kerkenraad houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid. Het praktische werk gebeurt met name in de taakgroepen voor pastoraat, diaconaat en financiën en beheer.

Leden van de kerkenraad van de protestantse gemeente Heumen


Algemeen (moderamen):

Op de foto: mevr. Tineke Lodders - Elfferich, ouderling en voorzitter van de kerkenraad

1612-Tineke_Lodders.JPG  

De functie van scriba is vacant. Het scribaat wordt op tijdelijke basis verricht door Gerard Schoonderbeek (geen foto).
Hij is bereikbaar via scriba@pknheumen.nl


Ouderling(en) met een speciale opdracht 

dhr. Peter van Doeselaar, ouderling (muziek) 

Peter_van_Doeselaar1.JPG 


Jongeren

mevr. Jacobien Verhave, jeugdouderling 

Jacobien Verhave


Kerkrentmeester

dhr. Maarten Schoenaker, ouderling-kerkrentmeester/voorzitter
dhr. Wim Berendijk, ouderling-kerkrentmeester
2016_Maarten_Schoenaker.JPG     


Diakonaat (college van diakenen)

dhr. Wim Buijzert, voorzitter
mevr. Marijne Magnée, diaken

 SDC18666.JPG


Ouderling met bijzondere opdracht

dhr. prof. dr. Luuk de Blois, vertegenwoordiger namens onze kerkenraad in de classicale vergadering

Luuk_de_Blois_3.JPG