Thema vieringen


Dienst voor jong en oud en bevestiging Jacobien Verhave tot jeugdouderling

Zondag 12 mei was het moederdag. Die dag was er een toegankelijke viering voor jong en oud waarin ook Jacobien Verhave werd bevestigd tot jeugdouderling.

   Jong en Oud 2019

De dienst werd ondersteund door de muziekgroep. Zij trakteerden de aanwezigen onder andere op een muzikale vertolking van "Hallelujah". Een aantal mensen zongen spontaan mee! In de inleiding werd stilgestaan bij moederdag. Tijdens de overweging hadden de kinderen een eigen activiteit: iets maken voor je moeder en iedereen die je lief is. Het thema van de overweging was het beeld van de moederlijke vogel. In de Bijbel is hierover het volgende te lezen:

Hoog op de berg is het nest van de adelaar, de grootste van de vogels. Met machtige wieken zweeft zij hoog in de lucht. In haar nest in de rotsen liggen de jongen. Niemand kan er bij. Bij gevaar beschermt zij ze met haar vleugels. Maar ook het jong van een adelaar moet leren vliegen, de wijde wereld in. Dan cirkelt de adelaar over haar nest, roept hen, spreidt haar vleugels uit en draagt hen eerst op haar vleugels over de grote diepte
(Deuteronomium 32: 10-11)

Jong en Oud 2019   Jong en Oud 2019

Na de overweging werd Jacobien bevestigd tot jeugdouderling.

Wil je als jeugdouderling verantwoordelijk zijn tegenover God en de gemeente? Aanvaard je de Bijbel als bron van het geloof? Beloof je je werk trouw te doen in de Geest van Christus, met liefde voor de gemeente en alle mensen die je ontmoet? En beloof je gehem te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?

Jacobien antwoordde instemmend, en ook de aanwezigen aanvaardden Jacobien als ouderling. Jaoobien werd daarna gezegend waarbij ook de kinderen een actieve rol hadden.

Jong en Oud 2019

Na de viering kreeg iedereen iets lekkers dat de kinderen hadden gemaakt. Niet alleen voor moeders, maar voor iedereen die lief is.


Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van Will Hagens als ouderling op 14 april 2019

  SDC10482.JPG         SDC10483.JPG

Op Palmpasenzondag werd afscheid genomen van Will Hagens-Dammers als ouderling.
Ze maakte als ouderling met bijzondere aandacht voor het pastorale werk vanaf 2011 deel uit van de kerkenraad.
Uit handen van de voorzitter van de kerkenraad ontving Will als dank voor haar inzet een ets van onze kerk.
Will blijft nog wel actief in de taakgroep Pastoraat.

Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van Liesbeth Lourens-van Ommen als jeugdouderling 3 februari 2019

            19-02-Afscheid-Liesbeth1.JPG19-02-AfscheidLiesbeth2.JPG
In de dienst van 3 februari werd afscheid genomen van Liesbeth als jeugdouderling. 
In de aanwezigheid van de kerkenraadsleden werd zij toegesproken door de voorzitter, Tineke Lodders-Elfferich. Deze bedankte haar voor haar inzet voor het jeugdwerk en refereerde ook aan haar gewaardeerde inbreng in de vergaderingen van de kerkenraad. Liesbeth blijft actief en gaat zich inzetten voor  Goed Plan.
Ook zij kreeg daarna de ingelijste schets van ons kerkje.

Dubbel_bl_lijn.png

 Gedachtenisviering november 2018

2018.11_Eeuw_zndg1.JPG

 

Vandaag ontsteken we lichtjes voor overleden geliefden,
We denken aan het leven dat ze met ons deelden. 
We hopen dat ze vrede hebben gevonden.
In de bijbel zijn allerlei beelden die er iets van aanduiden:
een wereld van licht en liefde, met een onafzienbare menigte.

 "En God zal alle tranen uit hun ogen wissen" 

 

 

 

 

De uitgesproken tekst bij de bloemschikking leest u op de pagina Liturgisch Bloemschikken ...  

 

 

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst 4 november 2018

'Oogst'

Wat heeft dit seizoen aan voedsel opgeleverd.We zien dat sommige producten tegenvallen in aantal zoals uien, aardappels en appels. Andere producten zijn juist overvloedig geoogst, zoals druiven en mast. Maar er is genoeg voor allemaal. Daarom gaat deze dienst over dankbaarheid.

De groep Liturgisch bloemschikken zegt daar over: 'Na een mooie zomer zijn we weer dankbaar dat arbeid beloond is met een rijke oogst. We hebben hiervan een kleine uitstalling gemaakt. Mocht u dit inspireren dan bent u van harte welkom om ons te versterken. Want er komen veel diensten aan waar we aan willen bijdragen: de gedachtenisdienst van 25 november, advent en kerstmis,'

 18-11-Jongoud1.JPG 18-11-Jongoud2.JPG

Dankbaarheid tonen we in deze dienst vooral in de liederen die we zingen: 'Wij moeten Gode zingen', 'Zaaien, maaien, oogsten', 'Dank de Allerhoogste', 'God die leven hebt gegeven in der aarde schoot', 'Loof God voor de vruchten van boogaard en land','Land van God gegeven, land om van te leven'. Dankzij de medewerking van zowel de cantorij als de muziekgroep klonk dit geweldig.

18-11-Jongoud3.JPG

De kinderen gingen in de dienst aan de slag met de appels die geoogst waren. Er moesten heerlijke appelpunten van gemaakt worden en daarna in de oven gebakken.

 18-11-Jongoud4.JPG18-11-Jongoud7.JPG18-11-Jongoud6.JPG


18-11-Jongoud5.JPGElsard de Boer vertelt over het collectedoel: zijn project Harmonergy Mozambique. Samen met partners in Mozambique werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van voedselbossen. Dit jaar worden de giften besteed aan een bijenproject en aan lesmateriaal voor lokale boeren en studenten. Het bijenproject betreft levering van bijenkasten, waardoor honing wordt verkregen en de bijenvolken in het bos worden ontzien. Bovendien schrikken de bijenkasten de olifanten af.


 

De dienst eindigt met de Keltische zegen, gezongen door de Cantorij: May the road rise to meet you.

 Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging Andries Visscher

18.10_Visscher01.JPG


In de dienst van 7 oktober 2018 werd Andries Visscher bevestigd in het ambt van kerkrentmeester. We namen in deze dienst ook afscheid van Goof Snoek als ouderling-kerkrentmeester.

Goof Snoek wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Dank voor de inzet van Goof werd tot uitdrukking gebracht in een prent van onze kerk met daarop de handtekeningen/namen van de collega ambtsdragers.18.10_Visscher02.JPG

Andries ontvangt de zegen en aansluitend wordt aan de gemeente gevraagd deze kerkrentmeester te aanvaarden en met hem mee te werken
in de dienst aan Christus.

18.10_Visscher03.JPG

18.10_Visscher04.JPG

Na de dienst konden beide heren in de Terp de hand worden geschud onder het genot van een kopje koffie.

18.10_Visscher09.JPG18.10_Visscher10.JPG18.10_Visscher11.JPG18.10_Visscher12.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Pinksterfeest 2018

'Elkaar verstaan'

18.05_Pinksteren04.JPGSoms denk je pessimistisch: wie verstaan elkaar nog? Nederlanders en Turken, Israëli's en Palestijnen, Syriërs en Koerden, Tibetanen en Chinezen?
Vaak hoop je op het wonder dat zoveel verschillende mensen, een ieder in zijn eigen taal, elkaar toch verstaan en éénzijn in eenzelfde Geest.
 

18.05_Pinksteren03.JPG

Noah, Lotte, Christy en Lotus zingen: 

Waarom is het Pinksterfeest
Waarom kwam de Heilige Geest
Is wat toen eens is gezien ook vandaag nog waar?
Kunnen wij het zien misschien zomaar aan elkaar Bouwen we niet nog steeds torens van Babel, in de techniek, de financiële wereld, de wetenschap? En is daar voldoende oog voor de morele aspecten van de ontwikkelingen.

 

18.05_Pinksteren13.jpgGij liefdevuur van God, kom ons geheel doordringen,
Voeg hart en ziel tezaam en heilig alle dingen.
Bij 's heren liefdemaal zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus beeld, door woord en brood en wijn
 

18.05_Pinksteren10.JPG

      Wij zingen tijdens het verlaten van de kerk:

18-05-Pinksteren14.jpg

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst 1 juli 2018

"Water" 

De wereld is boordevol water.
Water, zo veelzijdig, blijft ons boeien.

Een viering boordevol muziek; Het orgel werd grotendeels aan het oog onttrokken door de overheadprojector met 'waterbeelden', maar door de muziekgroep werd deze keer gemusiseerd op piano, cello en blokfluit.  Er was solozang over de 'Waterpsalm'. De kinderen kregen weer volop de ruimte. Dit keer gingen ze aan de gang met waterproefjes. Er werden teksten gesproken ondersteund door waterbeelden.

Na de kerkdienst - en op weg naar de koffie in de Terp - werden er waterijsjes uitgedeeld aan jong en oud. In de Terp werden er koekjes en cakes verkocht voor het project in Kamuli in Oeganda.
Buiten op het plein tussen de Terp en onze kerk gaf de plaatselijke fanfare ook nog eens een concert in de zon! Kortom: In de afgelopen maand was het 'gortdroog' waardoor we met deze 'waterrijke' viering des te meer begrepen dat water van levensbelang is:

"Gezegend, schepper, bron van leven, om regen en dauw, hagel en sneeuw, om zeeën, rivieren, meren en beken, water waar jouw geest door stroomt. Gezegend om al het sprankelend leven, nieuwe beweging, altijd maar weer. Gezegend als het water tot de lippen stijgt, om jouw hand die altijd redding brengt. Gezegend om het water dat ons schoonwast van alle vuil dat aan onze handen kleeft, gezegend om de kracht van het water dat de hardste steen uitholt en overwint. Gezegend om het water dat dorstig maakt naar vrede en gerechtigheid. Gezegend om het water dat vruchtbaar maakt, dat ons maakt tot mensen van jou".


 

Dubbel_bl_lijn.png