Terugblik Pasen 2019

Pasen

Tijdens de Paasmorgen op 21 april vierden we het hoge feest van Pasen, met veel Halleluja

Het leven wint het van de dood!
Het licht schijnt in ons midden!

De cantorij werkte mee aan deze drukbezochte viering. 

Pasen 2019

Pasen 2019

Na afloop van de viering konden de kinderen paaseieren zoeken in de kerktuin.

Pasen 2019

Het was een stralende dag.

Pasen 2019

Van Didi kregen we tuinkers: nieuw leven. Op een bijzondere manier gemaakt.

Pasen 2019

Stille week

In de week voor Pasen waren er drie vieringen. Op (witte) donderdag herdachten we de instelling van het Avondmaal. Op (goede) vrijdag werd de viering vervolgd (voorbereid door de voorbereidingsgroep) en stond het verhaal van het lijden en sterven van Jezus centraal: de kruisweg. De paaskaars werd gedoofd en in stilte werd de kerk verlaten. Op zaterdagavond vierden we de paaswake. Een viering die in stilte begonnen werd, waarin we ons geloof beleden hebben. Wie dat wilde kon haar of zijn doop beamen. Deze viering werd in het licht besloten met het Paasevangelie: De Heer is waarlijk opgestaan!

Palmpasen 2019

Op 14 april was het palmzondag. De laatste zondag van de 40-dagentijd en het begin van de Goede Week.

Tijdens de viering maakten de jongste bezoekers een palmpasenstok. Deze stok bestaat uit een kruis, symbool voor het kruis waarop Jezus stierf, met palmtakken, een broodhaantje, chips, rozijnen en andere lekkernijen. Het broodje staat symbool voor het laatste avondmaal en de palmtakken voor de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Palmpasen 2019

Palmpasen 2019

Palmpasen 2019

 

Veertigdagentijd

Gedurende de veertigdagentijd was er via de methode "Kind op zondag" speciale aandacht voor Pasen bij de kindernevendienst. Iedere week werd het verhaal van Stef en Julia verteld en kregen de kinderen een Beginnersdiploma

Veertigdagentijd 2019