1.JPG

KERKRENTMEESTERS administratie

Voor de kerkbalans:
IBAN Rekeningnummer: NL 39 RABO 0373 7223 11
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Heumen inzake Kerkbalans

Voor overige betalingen:
IBAN Rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 7223 03
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Heumen 

..

DIACONIE administratie

IBAN Rekeningnummer: NL 16 INGB 0000 9047 42
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Heumen te Malden