Mutatie doorgeven


 
  • Geboorte
  • Doop
  • Huwelijk
  • Geloofsoriëntatie
  • Verhuizing
  • Inschrijven
  • Uitschrijven 

Geboorte 
U kunt een geboortekaartje sturen of een mail sturen naar de predikant of de scriba.

Doop 
Als u een kind of u zelf wilt laten dopen neemt u contact op met de predikant. Dat kunt u persoonlijk doen of per telefoon. Als u een mail stuurt naar de scriba of de predikant, dan nemen wij contact met u op.

Huwelijk 
Als u voornemens bent om te trouwen en het huwelijk wilt laten inzegenen, neemt u contact op met de predikant. Dat kunt u persoonlijk doen of per telefoon.

Geloofsoriëntatie 
Als u belangstelling hebt om u nader te oriënteren over het geloof kunt u contact opnemen met de predikant.

Verhuizing 
Indien u gaat verhuizen stuurt u een mail naar de scriba. U kunt daarvoor gebruik maken van van de betreffende 'link' op deze pagina.

Aansluiten bij de gemeente 
Als u zich aan wilt sluiten bij de protestantse gemeente Heumen dan kunt u contact op nemen met de predikant, maar u kunt ook een mail sturen naar de scriba. Er wordt dan met u contact opgenomen.

Afscheid nemen van de gemeente (Uitschrijven) 
Indien u uitgeschreven wenst te worden. U kunt uw wens om uitgeschreven te worden per mail sturen naar de scriba. U kunt daarbij gebruik maken van van de betreffende 'link' op deze pagina.
 
 


Scriba

De heer Gerard Schoonderbeek 
mailadres scriba@pknheumen.nl