Contact met ons


 
  • Predikant
  • Scribaat
  • Diaconie 
  • Koster
  • Wegwijs
  • Website 

Predikant

Zie vacature.

We verwijzen u graag door naar pastoraat in vacaturetijd in het geval u een beroep wilt doen op pastorale zorg in deze vacaturetijd. 


Scribaat

Heeft u opmerkingen of vragen aan het scribaat?
Neem contact op met de heer Gerard Schoonderbeek via het mailadres:

scriba@pknheumen.nl


Diaconie

U kunt contact opnemen met de diaconie van onze gemeente via het volgende e-mail adres:

diaconie@pknheumen.nl


Koster

Het kosterswerk wordt bij toerbeurt verricht door gemeenteleden.
Coördinator van de kosterspool is Henk van den Heuvel:

hwheuvel@kabelfoon.nl


Wegwijs

Kopij voor ons kerkblad kunt u sturen naar:

wegwijs@pknheumen.nl


Website

Copy en/of uw reactie met betrekking tot de website kunt u sturen naar:

website@pknheumen.nl