Oecumenisch Winterwerk


 

oecumene.jpg

De commissie winterwerk, uitgaande van de parochie Heilige Drie-eenheid (locatie Malden) en van de protestantse gemeente Heumen, heeft voor het komend seizoen een afwisselend programma samengesteld.

Plaats: De avonden worden, tenzij anders is aangegeven, gehouden in Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis

Leo Kranendonk
Tineke Lodders-Elfferich
Nico Schreurs
Jan van der Spiegel (telefoon: 06-14853219)

Voor het laatste nieuws volgt u deze website www.pknheumen.nl of de website www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl


Programma seizoen 2019 - 2020

 

 

Dinsdag 1 oktober 2019

Duurzaamheid, wereldwijd en nationaal

 ww19-1.png Teresa Fogelberg is oud-topdiplomaat. Zij was betrokken bij VN mensenrechtenfora en de VN klimaatonderhandelingen in Kyoto. Maar ze richt haar focus ook op armoedebestrijding en de positie van vrouwen daarbij. Hiervoor kreeg zij in 2018 een koninklijke onderscheiding. Zij is medeoprichter van het Global Reporting Initiative. Deze wereldwijde organisatie maakt afspraken met grote bedrijven over de manier waarop zij meer duurzaam, maatschappelijk verantwoord en transparant kunnen werken. Mevrouw Fogelberg wil met ons in gesprek gaan over dit thema, waarbij zeker ook de nationale en lokale ontwikkeling met betrekking tot het klimaat aan bod komt.

Woensdag 13 november

Kleinschalige ontwikkelingshulp. Andere koers?

 ww19-2.png Dr. Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) onderzoekt hoe kleinschalige particuliere ontwikkelingsinitiatieven door de jaren heen veranderen. Welke organisaties stoppen, welke organisaties groeien? Zijn het de organisaties met het meeste geld die overleven? Wie gaat vijftien jaar of meer door op dezelfde voet en wie voert fundamentele veranderingen door? Nogal wat kleine particuliere initiatieven blijven jarenlang hetzelfde doen: voorzien in basisvoorzieningen zoals onderwijs of gezondheidszorg. "Ik kan niet zeggen dat dit niet bijdraagt aan armoedebestrijding, maar ik zie tegelijkertijd te weinig bewijs dat het structurele problemen aanpakt die armoede en uitsluiting veroorzaken.” Mevrouw Kinsbergen doet nu een onderzoek met steun van De Wilde Ganzen en wil ons laten delen in de eerste resultaten ervan.

Woensdag 8 januari 2020

Oud zijn is juist waardevol

 ww19-3.png ds. Jan van Baardwijk en René Rosmolen schreven een boek met als titel “Zin in de ouderdom” (uitgave Skandalon).

Zij schrijven: Nog nooit is men zo oud geworden, maar veel ouderen spiegelen zich aan dominante waarden in onze maatschappij: zo lang mogelijk jong en vitaal blijven. Denk aan de vitale senior die skiet, reist en aan fitness doet. Daarnaast is er ook het beeld van de kwetsbare zorgbehoeftige oudere. Autonoom versus afgeschreven. De auteurs pleiten voor een open houding met betrekking tot de innerlijke beleving, de levensverhalen en de zingeving van de ouderen zelf. Dominee Jan van Baardwijk komt de lezing verzorgen.


Dinsdag 11 februari

Bonhoeffer, 75 jaar geleden vermoord door de Nazi’s

 ww19-4.jpg Dr. Hans Dirk van Hoogstraaten: “Om te begrijpen wat er op dit moment gaande is in de wereld, moeten we twee dingen in ogenschouw nemen. Het eerste is dat we in een testfase zitten. Het tweede is dat wat er getest wordt fascisme is. […] Vergeet ‘post-fascisme’ – wat we nu meemaken is pre-fascisme.” (Fintan O’Toole, mei 2019).

Na grondige studies over zijn en daad, claimde Bonhoeffer vanaf 1933 publiekelijk dat alleen wie voor de rechten van Joden opkomt, zich op Christus kan beroepen. Sterker: zonder Joden geen Kerk. Van Bonhoeffer kunnen we leren dat fascisme met zijn veilige identiteitsbeloften nooit ver weg is, en dus de hoogspanning tussen goed en kwaad.”

75 jaar na Bonhoeffers dood brengt Van Hoogstraaten diens leven beschermende boodschap ter sprake, in dialoog met diepgaande analyses als die van O’Toole.


Woensdag 18 maart
Dinsdag 11 november

Godsbeelden in de theologie en in de (middeleeuwse) kunst
 ww19-5.png Vanwege de coronacrisis is deze avond uitgesteld naar 20 oktober. Locatie is de RK Kerk in Malden (om afstand te kunnen bewaren)

In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting? Nico Schreurs en Derk Jan Deunk belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Dinsdag 21 april
Woensdag 11 november

De (moeizame) integratie van moslimmigranten; nadenken over mogelijke oorzaken

 ww19-6.png

Vanwege de coronacrisis is deze avond uitgesteld naar 11 november. Locatie is nog niet bekend.

Waar ligt het toch aan dat moslimmigranten vaak zo moeilijk integreren in onze samenleving? Wat verwachten we en hoe verloopt de integratie feitelijk? Klopt het wel dat de integratie erg moeizaam verloopt? Het is een geladen thema dat we aansnijden Bijna iedereen vindt er wat van. Sommigen zeggen: Het ligt vooral aan de inhoud van de islam. Anderen daarentegen wijzen de cultuur als belangrijkste factor aan. Dr. M.J.M. de Koning verzorgt de lezing. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit.


Dinsdag 15 december

Paul de Kruif

 

Locatie is nog niet bekend.

Jan Peter Verhave verzorgt de lezing op 15 december. Hij publiceerde onlangs een studie over Paul de Kruif. Een Amerikaan met een Nederlandse naam. Hij is inderdaad van Nederlandse komaf. Jan Peter raakte tijdens zijn verblijf in de USA geïnteresseerd in het werk van deze man. De Kruif is een belangrijke onderzoeker op het gebied van de microbiologie. Maar, en dat is (ook) bijzonder, hij zette zich in voor een betere gezondheidszorg in de Verenigde Staten. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg heeft hij sterk bepleit.