Vieren


Avondsmaalbeker.jpg

Avondmaal 

Elke derde zondag van de maand vieren we het avondmaal (Dienst van Schrift en Tafel). We doen dat staande in een kring, met gebruikmaking van diverse teksten of een gezongen avondsmaalsliturgie. De viering wordt afgesloten met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader. Om de gemeenschap te benadrukken doen we dat hand in hand. Bij deze avondmaalsviering zijn alle kerkgangers, inclusief de kinderen, hartelijk welkom.

In verband met de coronacrisis worden er voorlopig geen Diensten van Schrift en Tafel georganiseerd.

 

18.02_Themadienst10.JPG

Muziek

De muziekgroep, onder leiding van Peter van Doeselaar, ondersteunt regelmatig de zondagse vieringen.  
Met name in de diensten voor Jong en Oud nemen ze de plaats in van het orgel.

2016_Activiteiten1.jpg

Voorbereiding Pasen

De paascyclus wordt jaarlijks voorbereid met geïnteresseerde gemeenteleden. In de stille week voor Pasen is er een viering op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en is er de Paaswake op zaterdagavond.

18.02_Themadienst04.JPG

Themadienst

Enkele keren per jaar is er 's morgens een themadienst voor jong en oud. waarin de muziekgroep meewerkt. De voorbereidingsgroep wordt ondersteund door telkens andere gemeenteleden.

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Gewoonlijk is er op zondagmorgen kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Ze maken het begin van de dienst in de kerk mee en gaan dan naar hun eigen viering in ‘de Terp’.
Daar wordt een verhaal verteld met een creatieve verwerking, aan de hand van het materiaal van
'Kind op zondag'. Voor het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. 
Er zijn speciale projecten bij de christelijke feestdagen.
Rondom schoolvakanties is er geen kindernevendienst. Bij "kerkdiensten" staat precies aangegeven
wanneer er geen kindernevendienst is.

Creche_deTerp.jpg

Crèche

Tijdens de zondagmorgendienst kan er op aanvraag voorzien worden in kinderoppas voor de jongste kinderen in ‘de Terp’.

2016_Activiteiten2.jpg

Goed plan 

'Goed plan’ is de tienerkerk voor 11-15 jarigen. Eén keer in de maand, op de eerste zondag, is er parallel aan de kerkdienst een bijeenkomst in ‘de Terp’. Men kiest thema’s in aansluiting aan de zondagsviering en de leefwereld van de jongeren.

Organist.jpg

Organist

Organist Derk Jansen uit Wijchen heeft van 1975 tot 2018 het orgel van de Protestantse gemeente Heumen bespeeld. Op dit moment is de functie van organist vacant en wordt het orgel bespeeld door gemeenteleden.

2016 Cantorij

Cantorij

De cantorij is een zanggroep met ongeveer 30 leden. Men werkt ongeveer één keer per 6 à 8 weken mee aan een kerkdienst. Het repertoire is gevarieerd en past bij de vieringen. Er wordt op donderdag van 20.00 tot 21.45 uur in de kerk geoefend. Dirigent is Tineke Joldersma.

2013_Afscheid_JvdS5.JPG

Liturgisch Bloemschikken

Meer informatie en een bloemlezing van bloemschikkingen uit de afgelopen periode vind u op de pagina Liturgisch Bloemschikken