Elkaar ontmoeten


Koffiedrinken.JPG

Koffiedrinken

Elke eerste zondag van de maand en op de feestzondagen drinken we gezamenlijk koffie
in De Terp, tegenover de kerk. Tijdens het koffiedrinken is er verkoop van gebruikte boeken, waarvan de opbrengst bestemd is voor het ecologisch Landbouwproject in Ghana.
De andere zondagen drinken we met elkaar koffie in de kerk.

 

Seniorenkoffie.JPG

Seniorenkoffie

Senioren ontmoeten elkaar op elke tweede donderdag van de maand (met uitzondering van de maand juli) om 10.30 uur op de Horst 1 in Malden,
onder het genot van een kop koffie. Incidenteel zijn er tijdens het koffiedrinken aanvullende activiteiten.
Voor de data klikt u op de pagina Agenda 

Samen_eten.jpg

Samen eten

Een mooi gedekte tafel staat klaar ....

Samen eten kan ook met gemeenteleden en parochianen. Regelmatig gaan we samen aan tafel
op De Horst 1, Malden. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. 
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.
Voor de data klikt u op de pagina 
Agenda.


18-09-start10.JPG

Buitendag

Het nieuwe (kerk)seizoen wordt in september geopend met de buitendag (startzondag), een activiteit die inmiddels een traditie is geworden in de gemeente. Deze activiteit vindt op wisselende locaties plaats en heeft een informeel karakter.Voor meer informatie en een beeldverslag van de meest recente Buitendag klikt u hier.

2016_Activiteiten4.jpg

Groothuisbezoek

Jaarlijks worden er in de verschillende wijken/dorpen bij een van de gemeenteleden thuis bijeenkomsten georganiseerd met als doel naar elkaar te luisteren en opvattingen en inzichten over godsdienst,
geloven en kerk zijn met elkaar te delen. 
Elk jaar wordt voor deze avonden een ander thema gekozen.

2016_Activiteiten2.png

Ontmoetingsgroepen

Er zijn in de gemeente enkele ontmoetingsgroepen, met huiskamerbijeenkomsten. 
Men bespreekt er thema’s die met geloof, bijbel, leven en samenleven te maken hebben.
Vaak doet men dit aan de hand van gespreksmateriaal.
Voor jonge ouders is er een speciale groep waarin men onderwerpen in verband met opvoeden en geloofsopvoeding aan de orde stelt.

2016_Activiteiten7.jpg

Gespreksgroepen

Gemeenteleden gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen als mens bezig houden.
Er is een ‘bijbelleesgroep’ , die maandelijks bijeenkomt.
Contactadres voor informatie: de predikant.