Predikant


 

163_Derk_Jan_Deunk.png

Ds Derk Jan Deunk

"De Protestantse gemeente van Heumen en omstreken is oecumenisch, open en eigenzinnig. Er is ruimte voor een persoonlijke zoektocht naar de zin van het leven. We stimuleren dit in vieringen, in aandacht voor elkaar en in de samenleving.

De bijbel is voor ons een belangrijke bron. We delen verhalen en liederen in lief en leed.

Opvallend aan de gemeente is het grote aantal vrijwilligers. Zo zijn er ongeveer vijfentwintig contactpersonen die het pastoraat ondersteunen. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke betekenis van kerk en geloof. De diaconie is actief in bijvoorbeeld de voedselbank en het vluchtelingenwerk. Er zijn ontmoetingsgroepen, waarin men met elkaar in een huiskamer praat over eigen geloof en leven. Ook is er een 30-plus ontmoetingsgroep, met aandacht voor bijvoorbeeld geloofsopvoeding. Bij veel gelegenheden kan er samen gegeten worden.

Mijn eigen rol zie ik als begeleider van de gemeenteactiviteiten, met bijzondere aandachtpunten in pastoraat, vieringen en vorming en toerusting. Er zijn vieringen in allerlei variaties, met een eigen plek ook voor kinderen en jongeren. In de oude kerk van Heumen voel je je verbonden met allen die daar, de eeuwen door, hebben gebeden en verhalen verteld. We voelen ons verbonden met iedereen die in de geest van Christus inspiratie vindt. 
Met de katholieke parochies in de omtrek zijn er goede relaties.
De bijeenkomsten in het 'Winterwerk' sluiten vaak aan bij actuele thema's. Het zijn mogelijkheden om je in het geloof te blijven ontwikkelen.

In het meeleven met elkaar, in de vieringen en andere ontmoetingen kunnen we belangrijke gebeurtenissen van het leven en geloven delen. Lief en leed. Dat is verrijkend en verdiepend."
 

Personalia

Geboren in Aalten, 23 december 1953.
Studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Daarna godsdienstleraar in Arnhem en predikant sinds 1984 in Wijhe, Schiermonnikoog, Deurne-Helenaveen.
En sinds september 2009 verbonden aan de Protestantse gemeente te Heumen.