Thuisvieringen (op weg naar Pasen)

Lees hier een gebed om kracht
Lees hier: de overdenking "De pandemie en Pasen"


Thuisvieringen
Nu samenkomsten niet zijn toegestaan, en dat is begrijpelijk gezien het verspreidingsgevaar van het coronavirus, vervallen in de komende tijd ook de kerkdiensten. Dat kan een goede aanleiding zijn om aandacht te geven aan de goede protestantse gewoonte van de ‘huiselijke eredienst’: een moment van viering in uw eigen huis, bijvoorbeeld bij een maaltijd. Wellicht met rituelen als het ontsteken van een huispaaskaars of andere lichten en meditatie- en stiltemomenten. Het is ook een goede gelegenheid om het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ nog beter te leren kennen. Er staan veel mooie teksten in die behalve gezongen, ook goed gelezen of gebeden kunnen worden. Voor gezinnen is er veel informatie te vinden via www.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus 


Op weg naar Pasen
Op de website https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronacrisis-leidt-tot-grote-creativiteit-bij-gemeenten staan veel initiatieven met materialen voor een thuisviering. Bijvoorbeeld ideeën om de Stille Week in kleine kring thuis te vieren, van collega’s uit Brabant, www.opwegnaarpasen.nl: voor de Witte Donderdag een maaltijd, voor de Goede Vrijdag een viering rond de zeven kruiswoorden, een kleine Paaswake aan de hand van zeven dagen en een Paasmorgenviering met maaltijd. Ook het blad Open Deur biedt een thuisviering voor Pasen aan, met muziek: www.open-deur.nl/pasen2020

Derk Jan Deunk