Van de predikant

Gebed om kracht

We bidden voor allen die een geliefde uit handen moeten geven, zij die zich zorgen maken, allen die een angstige tijd doormaken, de kwetsbaren, de zieken en de mensen die een wankele gezondheid hebben. Dat zij niet in een isolement raken.
We denken aan artsen, verpleegkundigen en allen die in de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en elders in de gezondheidszorg werken. We bidden voor hen om moed en kracht om door te gaan en anderen te helpen.
We denken aan allen die in hun bedrijf of werkzaamheden door deze crisis in problemen raken.
We bidden om steun en kracht in alle zorgen, om vertrouwen en onderlinge bemoediging: dat er geloofskracht zal zijn.

ds. Derk Jan Deunk
Maart 2020