Overdenking van de predikant

DE PANDEMIE EN PASEN

We beleven ongekende tijden door de verspreiding van het coronavirus. Het raast door de wereld. Het laat zien hoe intensief wereldwijde contacten zijn. Iets wat heel klein, ver weg, in China begint, wordt een pandemie. Na de aanvankelijke onderschattingen van de mogelijke gevaren, dringt op dit moment de ernst wel sterk door. De overheidsmaatregelen worden strenger. De situatie in ons land kan nog meer escaleren. Patiënten en zorgverleners worden geconfronteerd met steeds sneller veranderende en heftiger situaties. Het is ook buitengewoon wat er aan inzet, meeleven en zorg geboden wordt. Velen zetten zich in voor met name kwetsbare mensen.

Maar ik denk ook aan de mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland die niet de beschikking hebben over elementaire voorzieningen. Velen voelen onmacht tegenover een sterke, ziekmakende belager. In deze veertigdagentijd zien we op uitzonderlijke wijze hoe mensen lijden. Soms is er paniek, als mensen niet meer weten wat ze moeten doen. We hebben het licht van Pasen hard nodig. Pasen betekent niet dat broosheid en tekort in enen voorbij zijn. De weg gaat door diepten. Christus lijden tot aan het kruis laat zien hoe diep verdriet en bitterheid kunnen zijn. Maar hij kan zeggen tegen Degene aan wie hij zich toevertrouwt: ’In uw handen beveel ik mijn geest’. Het eindigt niet in donker en dood. Veel in het leven is eindig. We zijn kwetsbare mensen, dat voelen we juist in deze tijd sterk. Maar er is een geheimenis waarin ons bestaan is opgenomen. De paaskracht, de kracht van de Levende, is sterker, ook voorbij onze eindes. Christus gaat als een paasmens vooruit, in wat we nog nauwelijks kunnen vatten of begrijpen. We willen vertrouwen op het nieuwe, ongekende en lichte, dat grenzen doorbreekt. Leven overwint. Dat is ook in deze coronacrisis onze troost en hoop. We blijven, hoe dan ook, Pasen vieren: de Eeuwige zal kwetsbare mensen dragen in een eindeloze zorg.

ds. Derk Jan Deunk
Maart 2020