Overdenking van de predikant

EEN GOED VERHAAL

Het thema voor de startzondag gaat over het verhaal van de bijbel èn je eigen levensverhaal. Dit sluit aan, denk ik, bij de groeiende aandacht voor de biografie. Mensen zoeken naar wat hen beweegt: kijkend naar snijpunten van het leven, relaties, karaktereigenschappen, waarden…Een ‘verhaal’  draagt dan bij aan je identiteit. Al is het maar fragmentarisch, velen vertellen een levensverhaal.

Maar is dit ook echt een goed verhaal? Van het persoonlijke levensverhaal kan iemand zelf aangeven in hoeverre het goed is. Ook van ellendige tijden kunnen mensen soms zeggen dat het op een bepaalde manier ‘goed’ is geweest. Bijvoorbeeld omdat ze intenser met anderen het leven hebben beleefd. Of omdat ze er iets van leerden. Het verhaal van de bijbel is ook niet vanzelfsprekend goed.

Trouwens, naast verhalen vinden we ook liederen, spreuken, brieven of wetsteksten in de bijbel. Het grondwoord is ook biblia: boeken, in meervoud. Er is niet één verhaal: het is een kleurrijk palet van uiteenlopende stemmen. En het zijn ook onmiskenbaar woorden uit een totaal andere tijd. We horen stemmen uit een andere cultuur. We lezen fijnzinnige, vreemde, onbegrijpelijke, ontroerende, ruige en gruwelijke verhalen. Vinden we er inspiratie in? Niet altijd. Soms moeten we dieper spitten. Maar inspiratie kan naar boven komen als we het gesprek aangaan. Als we het op elkaar laten inwerken: ons levensverhaal èn het bijbelverhaal.

Als we het spiegelen: daar kan het geloofsgesprek met anderen bij helpen. Dan zullen we ongetwijfeld ontdekken: er zijn uiteenlopende manieren van geloven mogelijk. Het is niet altijd eenvoudig dat te accepteren, omdat het soms raakt aan diepe waarden die je koestert. Maar je kunt ook waarderen dat iemand laat zien ‘dit betekent het bijbelverhaal voor mij’. Dat kan ons verder helpen: als kerk, als samenleving en in je eigen persoonlijke leven. In menselijke verhalen kan iets oplichten van Gods bedoelingen: troost, hoop, inspiratie.

ds. Derk Jan Deunk

September 2019