Overdenking van de predikant

HET FEEST VAN HET LICHT

Rembrandt van Rijn intrigeert door zijn schilderen met licht. Hij speelt met licht en donker om zijn verhaal te vertellen aan de toeschouwers. Als het over het feest van het licht gaat, is zijn schilderij 'Aanbidding van de herders' treffend. Hij schildert een nogal alledaagse Hollandse schuur. Met wat je gewoonlijk in een schuur kunt aantreffen: een koe en een mand. Daar situeert hij een tafereel van donker en licht.

Het helderste licht dat in deze donkere schuur schijnt, zien we in het kind op de schoot van Maria. het trekt alle aandacht. Het licht van de lantaarn die de herder draagt, spreekt minder. Het is relatief zwak. Maar het licht dat straalt vanuit het kind lijkt de omstanders helder te verlichten en te fascineren. Het is alsof Rembrandt schildert hoe het Johannes-evangelie Kerstfeest samenvat: dit kind in deze gewone schuur is 'het licht voor de wereld'. De bijzondere aantrekkingskracht zien we in herders die hun handen opheffen in verwondering. Ook de herder die in aanbidding knielt, richt onze blik naar dit kindje. En de kinderen mogen komen en erbij horen: zie een jongetje met een hond.

Het kindernevendienstproject voor Advent en Kerst heet: 'Geef licht!' Dan gaat het er om: wat doen we met dit licht? Zien we het? Delen we het? Hoe maken we het lichter in onze wereld? IN de kleine huiselijke kring kunnen we eraan werken, in een werkkring, een buurt, allerlei samenlevingsverbanden. Verhalen uit de bijbel, de beeldtaal van kunstenaars, liederen en diaconale projecten willen inspireren. Want helaas: er is veel donker. We vieren Kerstfeest in een donker seizoen: licht hebben we hard nodig. Om te kunnen doorgaan, niet te verdwalen, om moed te houden.

We kunnen ons ook richten op het positieve, het lichte. Wij zullen geen Rembrandt van Rijn worden. Maar misschien kunnen we wel allemaal de kunst beoefenen om dit Licht in ons leven van alledag een kans te geven.

ds. Derk Jan Deunk
December 2019