Kerkenraad


 
 

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerkelijke gemeente.
Deze kerkenraad bestaat momenteel uit een voorzitter en een secretaris, de predikant, pastorale (jeugd)ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters en een ouderling voor vorming en toerusting.
De kerkenraad houdt zich bezig met de hoofdlijnen van beleid. Het praktische werk gebeurt met name in de taakgroepen voor pastoraat, diaconaat en financiën en beheer.

Leden van de kerkenraad van de protestantse gemeente Heumen


Pastoraat                                                        

Mevr. Will Hagens-Dammers, pastoraal ouderling                            

Will_Hagens_1.JPG


Diakonaat

Dhr. Luuk de Blois, voorzitter
Dhr. Wim Buijzert, diaken 

Luuk_de_Blois_3.JPG   SDC18666.JPG


Kerkrentmeesters

Dhr. Maarten Schoenaker, voorzitter
Dhr. Andries Visscher, kerkrentmeester

2016_Maarten_Schoenaker.JPG    18.10_Visscher06.JPG


Algemeen

Boven:

Mevr. Tineke Lodders - Elfferich, voorzitter
Mevr. Susan Buijzert-Hordijk, scriba

Onder van links naar rechts:

Mevr. Liesbeth Lourens - van Ommen, jeugdouderling
Dhr. Peter van Doeselaar, ouderling

 

   1612-Tineke_Lodders.JPG 17_Suzan Buijzert.JPG

Liesbeth_Lourens_van_Ommen.jpg        Peter_van_Doeselaar1.JPG