Winterwerk


 

17_08_winterwerk04.jpg


Programma

*Oecumenisch Winterwerk 

seizoen 2018 - 2019

 


De commissie winterwerk, uitgaande van de parochie Heilige Drie-eenheid (locatie Malden) en van de protestantse gemeente Heumen, heeft voor het komend seizoen een afwisselend programma samengesteld.

Plaats: De avonden worden, in de regel, gehouden in Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis

Leo Kranendonk
Tineke Lodders-Elfferich
Nico Schreurs
Jan van der Spiegel (telefoon: 0614853219)

Voor het laatste nieuws volgt u deze website www.pknheumen.nl of de website www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl


Dinsdag 25 september 2018

Oerboek

Als we de Bijbel lezen vanuit biologisch-antropologisch perspectief, wat leert ons dat dan? Het antwoord op die vraag is door de Nederlandse antropoloog Carel van Schaik en de Duitse historicus Kai Michel vervat in 'Het oerboek van de mens', ondertitel 'De evolutie en de Bijbel'.
De Bijbel, zeggen de auteurs, is niet het woord van God, maar het dagboek van de mensheid over haar pogingen om met de beproevingen van het leven om te gaan. Prof.Dr. Eelke de Jong en Dr. Hans van Hoogstraten vergezellen ons op de verkenning van de denkwereld van dit boek.


Woensdag 31 oktober 2018

Kijken in de ziel.

Coen Verbraak sprak met twaalf rechters, die onder meer Volkert van der G., Mohammed B. en Robert M. berechtten, over hun werk en over hunzelf.  Dit leverde een boeiend TV programma op waarin de verdachte en de straf, maar ook de twijfel bij de rechter zelf en het oordeel van de buitenwacht ter sprake komt. Prof. Dr. Jan Fiselier, em. hoogleraar Radboud Universiteit, bekijkt en bespreekt met ons (een selectie uit) het TV  programma Kijken in de Ziel.
De avond  vindt plaats in de vergaderzaal van De Horst 1, Malden. Iedere geïnteresseerde is welkom. De toegang is gratis; een bijdrage wordt op prijs gesteld.


Dinsdag 27 november 2018

Voltooid leven

De term ‘voltooid leven’ schetst een te rooskleurig beeld. Ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. In de gesprekken met ouderen hoorde een onderzoeker telkens dezelfde vijf klachten: eenzaamheid, er niet meer toe doen, het onvermogen om zichzelf te uiten, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid en een aversie tegen afhankelijkheid. Ouderen voelden zich soms een blok aan het been van hun kinderen, partner of mantelzorger, niet meer van belang, gemarginaliseerd. De Raad van Kerken publiceerde hierover. (Amersfoort, 2018)  Deze brochure nemen we als uitgangspunt. Huisarts Linda Breuker en moraal theoloog Prof. Dr. Jan Jans (Leuven/Tilburg) willen ons gesprek in goede banen leiden.

(Zie ook: www.raadvankerken.nl voor de brochure ad € 7.50)


Woensdag 23 januari 2019

Mag alles wat kan?

Kennis en techniek ontwikkelen zich zo snel in onze samenleving dat steeds meer mogelijk wordt. Aan het menselijk lichaam wordt in toenemende mate gesleuteld. Stamcellen, genetische modificatie, kweken van organen suggereren een toekomstbeeld waarin het menselijk lichaam maakbaar is. Maar is het raadzaam om uitsluitend vanuit technologisch perspectief te werk te gaan? Mag alles wanneer dat eenmaal kan? Welke plek hebben andere dimensies dan de materie? Welke plek heeft het grote geheel waarvan de mens deel uitmaakt? Welke rol geven wij bewustzijn, of in andere woorden, de ziel en de geest? In deze lezing wordt aan de hand van een aantal voorbeelden ingegaan op deze vragen.
Henk van Straaten uit Molenhoek is gepensioneerd bioloog, die zich in zijn eigen leven en in zijn onderwijspraktijk van de vakken biologie en algemene natuurwetenschappen in deze problematiek verdiept heeft.


Dinsdag 19  februari 2019

Echtgenote van de ‘Chazzan”

Mevrouw Mirjam Bloemendal is weduwe van de ‘Chazzan’, dat is de voorzanger in de Joodse eredienst. Van zijn werk is veel opgenomen. Zij laat daarvan horen en vertelt hoe het was om toe te treden tot het jodendom. Hoe haar leven als vrouw van.. was. Er zal veel ruimte zijn voor het beluisteren van prachtige opnamen. Ook de muziek die bij het overlijden van hun dochter te horen was zal klinken.


Woensdag 20 maart 2019

De doop,  in theologie en geïllustreerd met beelden uit de Middeleeuwse kunst

Nico Schreurs (theoloog r.-k.) en Derk Jan Deunk (predikant) verhelderen uiteenlopende opvattingen over de Bijbelse doop. Hoe zijn dergelijke opvattingen gefundeerd? En hoe zijn ze in de loop van de tijd veranderd in het geloof van mensen zoals wij? Koos en Trix Willemse tonen hierbij afbeeldingen uit hun rijke verzameling van afbeeldingen van de Middeleeuwse schilder- en beeldhouwkunst.


Dinsdag 9 april 2019

God en ik

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, theoloog en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Alain Verheij is lid geweest van drie (protestantse) kerken (de traditionele protestantse kerk, de evangelische gemeente en de gereformeerde kerk) Hoewel geen lid meer van een kerk heeft hij de fascinatie voor bijbelverhalen behouden. Dat komt o.m. tot uiting in het vlot geschreven boek “God en ik” waarin hij verslag doet van zijn omzwervingen in kerk en Bijbel. Hij is ook deelnemer aan het theologisch elftal in Trouw.