Uitnodiging lezing over de Reformatie

De Werkgroep Oecumene van de parochie Heilige Drie-eenheid en de protestantse gemeente Heumen nodigt u uit voor een lezing op 31 oktober 2017. Jaarlijks op 31 oktober wordt de start van de Reformatie herdacht. Dit jaar in het bijzonder omdat we herdenken dat Luther op 31 oktober 1517 opriep tot hervorming van kerk en geloof. Vijfhonderd jaar geleden dus! Prof. Dr. Nico Schreurs zal ingaan op de omstandigheden die tot Luthers hervorming hebben geleid. Ook gaat hij in op de betekenis van Luther in onze tijd. Nico Schreurs is emeritus hoogleraar van de Universiteit Tilburg.

De avond vindt plaats in de vergaderruimte van Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden. Toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur.