Startzondag  op 17 september 2017 bij de Sint Joriskerk in Heumen.

‘Een open huis’

Om iets te laten proeven van het kerk-zijn openen veel kerken in september hun deuren voor belangstellenden. Deze landelijke actie van ruim twintig christelijke kerkgenootschappen heet ‘kerkproeverij’. Ook wij kunnen geïnteresseerden uitnodigen om binnen te lopen en iets mee te maken op deze dag. Want we willen een laagdrempelige, gastvrije gemeente zijn. Ons kerk-huis is een open huis, ook op deze dag. Bij dit monument uit de 12de eeuw hoort een levendige kerkgemeenschap van jong en oud. In en rondom de kerk zijn op deze ochtend diverse activiteiten, met als afsluiting een gezamenlijke lunch.  

17_08_startzondag.png

Iedereen is van harte welkom.
Opgeven is niet nodig. 

Programma

9.45 - 10.00 uur

Ontvangst en verwelkoming bij de kerk.
Wat u aan eten en drinken meebrengt kunt u afgeven bij Leny de Jong of Henny Littig.  

10.00 – 10.20 uur Begin van de viering

Nu er weer een nieuw seizoen begint, markeren we de start. Allereerst met een kort gezamenlijk vieringsmoment, met muziek en zang. Het bijbelverhaal van Zacheüs geeft ons een inspirerende verdieping: de spanning tussen aarzeling en nieuwsgierigheid bij Zacheüs en de open, uitnodigende houding van Christus.   
Er is ook aandacht voor de actie Schoenendoos.

Voorganger is ds. Derk Jan Deunk.

Muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep o.l.v. Peter van Doeselaar.

1708-start1.png 1708-start2.png

Waar zou Zacheüs zich verstopt hebben

10.30 – 11.15 uur Verwerking

Er zijn verschillende mogelijkheden om in een groep zelf actief iets met het thema te gaan doen:
- creatief o.l.v. Didi Oude Egberink

- spel o.l.v. Norbert Ekers

- dramatiseren o.l.v. Wim Smids

- gesprek o.l.v. Jacobien Verhave

Er zijn ook groepen voor kinderen (van de kindernevendienst) en jongeren (Goed Plan voor tieners).

Er is daarbij gelegenheid om koffie, limonade of thee te drinken.

11. 30 - 12.00 uur Afronding viering

De collecte is bestemd voor Stichting Gast in Nijmegen.
Deze stichting helpt asielzoekers in Nijmegen en omgeving, met medische, maatschappelijke en juridische bijstand, maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd.

12.15 – 13.00 uur Samen eten

Er is een lunch om samen iets te proeven van wat is meegebracht. Iedereen kan blijven eten.  
Het einde van de startzondag is rond 13.15 uur.

Locatie

Alle activiteiten worden gehouden bij en in onze kerk of in de Terp, Dorpstraat, Heumen.  

Iets meebrengen?
Als u iets wilt meebrengen voor bij de koffie of het eten, heel graag. U kunt dit met verschillende opties aangeven in het kraampje bij de kerkdiensten voorafgaande aan 17 september.
of bij Leny de Jong, email: lenydejong@hetnet.nl, tel. 0485-520158
of bij Henny Littig, email: janhenlittig@planet.nl, tel. 024-3581289.   

Speelkleren

Voor de kinderen: doe niet al te nette kleren aan, maar ‘speelkleren’ die lekker zitten.

Geen eigen vervoer

Als u niet beschikt over eigen vervoer en graag opgehaald wilt worden, zie dan in het kerkblad Wegwijs bij deze zondag het autovervoer.