Actie Kerkbalans

HOEVEEL GEEFT U IN 2019 

De actie Kerkbalans loopt dit jaar van 19 januari tot 2 februari. In deze periode komen de ‘lopers’ bij u langs met een brief waarin de kerkrentmeesters u vragen hoeveel u in 2019 voor de kerk wilt geven. We geven hier wat meer achtergrondinformatie bij die vraag. Dat doen we aan de hand van de begroting 2019, die u op de website pknheumen.nl kunt vinden. 

Om te beginnen: waar hebben we geld voor nodig? Voor het goed functioneren van onze kerkelijke gemeenschap kunnen we predikant, kosters en organisten niet missen. Even belangrijk zijn de kerkdiensten en het gemeentewerk. Tachtig procent van de lasten zijn voor deze activiteiten. Voor vieringen en bijeenkomsten hebben we onze kerk en huren we ruimte in De Horst. Normaal gesproken besteden we daar tien procent van de lasten aan. 

Maar dit jaar is geen normaal jaar! De kerkenraad heeft vorige maand een plan gepresenteerd om meubilair, licht en geluid in de kerk te verbeteren. De last die daardoor op de begroting drukt hebben we vertaald naar een voorziening van twintigduizend euro.  Vanwege de positieve geluiden bij het presenteren van het plan, verwachten we dat dit wordt bijeengebracht door extra giften van gemeenteleden. Daarom hebben we dit bedrag aan de batenkant als ‘giften kerkinterieur’ opgenomen. 

Uit de actie Kerkbalans verwachten we zo’n kleine tachtigduizend euro. Als alle 250 adressen die we benaderen gemiddeld ruim driehonderd euro geven, gaat dat lukken. Maar wat zegt nu een gemiddelde? Laten we het anders uitdrukken: als iedereen tien procent meer geeft dan afgelopen jaar komen we ook aardig in de buurt. En het is goed om te weten dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl 

Het College van Kerkrentmeesters

19-01-_Begroting.jpg