Kerkdiensten

1.JPG  
U bent van harte welkom in onze kerk in Heumen

De zondagse dienst begint gewoonlijk om 10.00 uur.
Er zijn twee collectes: het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. De tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie.
Kinderen kunnen naar de crèche of naar de kindernevendienst tenzij anders aangegeven.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken, de eerste zondag van de maand drinken we koffie in verenigingsgebouw "Terp".
 

.

28 april

Voorganger: Ds F. van de Hoek, Arnhem
Eerste collecte: Stichting Het Kruispunt, Nijmegen (zie toelichting)
Er is deze zondag geen kindernevendienst


5 mei

Voorganger: Ds D. Kruyt, Arnhem
Eerste collecte: Stichting Het Kruispunt, Nijmegen (zie toelichting)
Na de viering drinken we koffie in de Terp
Er is deze zondag geen kindernevendienst


12 mei - Dienst voor Jong en Oud - bevestiging ouderling

Voorganger: Ds D.J. Deunk, Malden
Eerste collecte: Steunfonds Het Vakantie Bureau (zie toelichting)
Tijdens deze viering zal Jacobien Verhave tot (jeugd)ouderling bevestigd worden
Met medewerking van de muziekgroep


19 mei - Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds D.J. Deunk, Malden
Eerste collecte: Steunfonds Het Vakantie Bureau (zie toelichting)


26 mei

Voorganger: Ds J. Waagmeester, Nijmegen
Eerste collecte: Wereld Ouders (zie toelichting)
Basiscatechisatie voor kinderen van 8 - 12 jaar in de Terp 


2 juni - tevens tienerdienst (Goed Plan)

Voorganger: Ds  D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: Wereld Ouders (zie toelichting)
Na de viering drinken we koffie in de Terp
Parallel aan aan deze viering is er ook een tienerdienst (Goed Plan), deze begint eveneens om 10.00 uur in Verenigingsgebouw "Terp" tegenover de kerk