Kerkdiensten

1.JPG  

U bent van harte welkom in onze kerk in Heumen

De zondagse dienst begint gewoonlijk om 10.00 uur.
Er zijn twee collectes: de tweede rondgang is altijd bestemd voor het werk van de diaconie.
Het doel van de eerste collecte wordt bij de zondag omschreven. 
Kinderen kunnen naar de crèche of naar de kindernevendienst.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.
 

 
 

Zondagen van advent

‘Geloof met me mee’ is de titel van het adventsproject van Kind op Zondag.
Er horen projectplaten bij. Het projectlied heeft een bekende melodie als refrein:

          ‘Geloof met me mee, 
          dan wordt het advent,
          want God maakt aan ons
          zijn vrede bekend.’

We horen adventsverhalen en ontsteken de adventskaarsen.

16 december - 3e Advent - Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: Dr W.H. ten Boom, Didam 
Eerste collecte: Kinderen in de knel - Organisatie SAVE (zie toelichting)


23 december - 4e Advent

Voorganger: Pastor T. van Heerde, Malden
Eerste collecte: Kinderen in de knel - Organisatie SAVE (zie toelichting)


24 december - Kerstavond

Deze viering begint om: 22.00 uur !
Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
De cantorij zal meewerken aan deze kerstavonddienst. Er zullen de liederen van een kerstoratorium klinken:
‘Nacht van droom en van verlangen’, met teksten van Jannet Delver en muziek van Tom Löwenthal.
Eerste collecte: Kinderen in de knel - stichting Kleine Arbeider (zie toelichting)

25 december - Kerstmorgen

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Op deze kerstmorgen vieren we samen met de kinderen het kerstfeest, met zang en spel, in aansluiting aan het adventsproject.
Er is cvanmorgen geen kindernevendienst
Eerste collecte: Kinderen in de knel - stichting Kleine Arbeider (zie toelichting)


30 december 

Voorganger: Dhr P.L. Kranendonk, Sambeek
Er is vanmorgen geen kindernevendienst
Eerste collecte: Kinderen in de knel - stichting Kleine Arbeider (zie toelichting)


6 januari 2019

Voorganger: Ds D.J.Deunk, Malden
Eerste collecte: Stichting Hulpfonds Heumen (zie toelichting)
Er is koffiedrinken in De Terp


13 januari

Voorganger: Ds J.Waagmeester, Nijmegen
Eerste collecte: Stichting Hulpfonds Heumen (zie toelichting)