Thema vieringen


 Gedachtenisviering november 2018

2018.11_Eeuw_zndg1.JPG

 

Vandaag ontsteken we lichtjes voor overleden geliefden,
We denken aan het leven dat ze met ons deelden. 
We hopen dat ze vrede hebben gevonden.
In de bijbel zijn allerlei beelden die er iets van aanduiden:
een wereld van licht en liefde, met een onafzienbare menigte.

 "En God zal alle tranen uit hun ogen wissen" 

 

 

 

 

De uitgesproken tekst bij de bloemschikking leest u op de pagina Liturgisch Bloemschikken ...  

 

 

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst 4 november 2018

'Oogst'

Wat heeft dit seizoen aan voedsel opgeleverd.We zien dat sommige producten tegenvallen in aantal zoals uien, aardappels en appels. Andere producten zijn juist overvloedig geoogst, zoals druiven en mast. Maar er is genoeg voor allemaal. Daarom gaat deze dienst over dankbaarheid.

De groep Lithurgisch bloemschikken zegt daar over: 'Na een mooie zomer zijn we weer dankbaar dat arbeid beloond is met een rijke oogst. We hebben hiervan een kleine uitstalling gemaakt. Mocht u dit inspireren dan bent u van harte welkom om ons te versterken. Want er komen veel diensten aan waar we aan willen bijdragen: de gedachtenisdienst van 25 november, advent en kerstmis,'

 18-11-Jongoud1.JPG 18-11-Jongoud2.JPG

Dankbaarheid tonen we in deze dienst vooral in de liederen die we zingen: 'Wij moeten Gode zingen', 'Zaaien, maaien, oogsten', 'Dank de Allerhoogste', 'God die leven hebt gegeven in der aarde schoot', 'Loof God voor de vruchten van boogaard en land','Land van God gegeven, land om van te leven'. Dankzij de medewerking van zowel de cantorij als de muziekgroep klonk dit geweldig.

18-11-Jongoud3.JPG

De kinderen gingen in de dienst aan de slag met de appels die geoogst waren. Er moesten heerlijke appelpunten van gemaakt worden en daarna in de oven gebakken.

 18-11-Jongoud4.JPG18-11-Jongoud7.JPG18-11-Jongoud6.JPG


18-11-Jongoud5.JPGElsard de Boer vertelt over het collectedoel: zijn project Harmonergy Mozambique. Samen met partners in Mozambique werken ze aan een groeimodel voor ecologische landbouw op basis van voedselbossen. Dit jaar worden de giften besteed aan een bijenproject en aan lesmateriaal voor lokale boeren en studenten. Het bijenproject betreft levering van bijenkasten, waardoor honing wordt verkregen en de bijenvolken in het bos worden ontzien. Bovendien schrikken de bijenkasten de olifanten af.


 

De dienst eindigt met de Keltische zegen, gezongen door de Cantorij: May the road rise to meet you.

 Dubbel_bl_lijn.png


Bevestiging Andries Visscher

18.10_Visscher01.JPG


In de dienst van 7 oktober 2018 werd Andries Visscher bevestigd in het ambt van kerkrentmeester. We namen in deze dienst ook afscheid van Goof Snoek als ouderling-kerkrentmeester.

Goof Snoek wordt toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Dank voor de inzet van Goof werd tot uitdrukking gebracht in een prent van onze kerk met daarop de handtekeningen/namen van de collega ambtsdragers.18.10_Visscher02.JPG

Andries ontvangt de zegen en aansluitend wordt aan de gemeente gevraagd deze kerkrentmeester te aanvaarden en met hem mee te werken
in de dienst aan Christus.

18.10_Visscher03.JPG

18.10_Visscher04.JPG

Na de dienst konden beide heren in de Terp de hand worden geschud onder het genot van een kopje koffie.

18.10_Visscher09.JPG18.10_Visscher10.JPG18.10_Visscher11.JPG18.10_Visscher12.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Pinksterfeest 2018

'Elkaar verstaan'

18.05_Pinksteren04.JPGSoms denk je pessimistisch: wie verstaan elkaar nog? Nederlanders en Turken, Israëli's en Palestijnen, Syriërs en Koerden, Tibetanen en Chinezen?
Vaak hoop je op het wonder dat zoveel verschillende mensen, een ieder in zijn eigen taal, elkaar toch verstaan en éénzijn in eenzelfde Geest.
 

18.05_Pinksteren03.JPG

Noah, Lotte, Christy en Lotus zingen: 

Waarom is het Pinksterfeest
Waarom kwam de Heilige Geest
Is wat toen eens is gezien ook vandaag nog waar?
Kunnen wij het zien misschien zomaar aan elkaar Bouwen we niet nog steeds torens van Babel, in de techniek, de financiële wereld, de wetenschap? En is daar voldoende oog voor de morele aspecten van de ontwikkelingen.

 

18.05_Pinksteren13.jpgGij liefdevuur van God, kom ons geheel doordringen,
Voeg hart en ziel tezaam en heilig alle dingen.
Bij 's heren liefdemaal zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus beeld, door woord en brood en wijn
 

18.05_Pinksteren10.JPG

      Wij zingen tijdens het verlaten van de kerk:

18-05-Pinksteren14.jpg

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst op zondag 4 februari 2018

"Wij hebben op de fluit gespeeld"

18.02_Themadienst01.JPG

De wereld is boordevol muziek. Muziekspel kan jong en oud overal meenemen en verbinden.
De beweging van Jezus en de kerk zijn ook als muziek die op een eigen wijs kan klinken in ieders leven.
We worden uitgedaagd om op onze manier mee te spelen.

Deze viering was vol muziek: De muziekgroep op gitaar, cello, dwarsfluit, piano, slagwerk.
En natuurlijk onze cantorij, die weer het beste van zich liet horen. Koorzang werd afgewisseld met kinderzang.
En om het collectedoel voor Kamuli te onderstrepen was er de Djembé, een aantal zelfs,
waar de kinderen helemaal op los konden gaan met het lied 'God alle eer ...'
Het lied 'Onze Vader, maak alles nieuw' was een wisselzang met soliste en gemeente.
Naast veel  muziek was er ook een voordracht van het gedicht 'Dromen op een schommel'.

18.02_Themadienst13.JPG

Jong en iets ouder op de piano.

18.02_Themadienst07.JPG  18.02_Themadienst02.JPG  

Vertelling met lichtbeelden: 'Rose, een meisje in Oeganda, en de kinderen in Nederland'
Het lied 'Wij hebben op de fluit gespeeld' in canon met cantorij, solozang van vier kinderen en de gemeente.

18.02_Themadienst08.JPG  18.02_Themadienst11.JPG

De muziekgroep in opperste concentratie.  

18.02_Themadienst09.JPG  

Afrikaanse muziekklanken op de djembé in de St Joriskerk in Heumen ...

18.02_Themadienst05.JPG

De collecte-opbrengst was vandaag voor het Kamuli project in Oeganda.
Voor meer informatie over dit project klikt u hier

Dubbel_bl_lijn.png

Afscheid van Marijne Magnée - Nentjes op 3 december 2017

17-12-afscheid1.JPG


In de dienst van zondag 3 december werd afscheid genomen van Marijne als voorzitter van de kerkenraad.

Op de foto voert pastoraal ouderling Will Hagens-Dammers het woord namens de kerkenraad. Zij blikt terug op de beide functies die Marijne heeft bekleed, die van scriba eerst en later voorzitter. Ze memoreerde de frisse en levendige inbreng van Marijne. Het was heel spijtig dat Marijne om gezondeidsredenen moest bedanken.

Als aandenken kreeg zij een ingelijste schets van ons oude kerkje, vervaardigd door de vader van ds Berend Veldhorst.

Ook ds Derk Jan Deunk sprak zijn dank uit voor het werk van Marijne daarmee aansluitend bij de woorden van Will.

 


 17-12-afscheid3.JPG 17-12-afscheid4.JPG17-12-afscheid4.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Bevestiging Susan Buijzert-Hordijk

17_bevestiging2.JPG

 

In de dienst van 29 oktober 2017 is Susan Buijzert-Hordijk in onze
gemeente
bevestigd in het ambt van ouderling.

Susan gaf haar jawoord op de vraag of ze in haar ambt verantwoordelijkheid
wil dragen tegenover God en de gemeente.
De gemeente bevestigde met een handdruk Susan te ondersteunen in de
dienst aan Christus. 
Susan zal tevens het scribaat van de kerkenraad op haar nemen.

 

   17_bevestiging1.JPG17_bevestiging3.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

 

17_08_Joke_Verhave.JPGAfscheid van Joke Verhave
als ouderling-kerkrentmeester

In de dienst van 3 september 2017 werd afscheid genomen van Joke als ouderling-kerkrentmeester. Ze werd toegesproken door Maarten Schoenaker, die haar dankte voor het vele werk dat Joke heeft verzet met name voor de Aktie Kerkbalans. Hij memoreerde ook nog het logo van onze kerk: de torenhaan als knipselkunst destijds door Joke gemaakt. Ook onze predikant Derk Jan Deunk sprak een dankwoord en onthief haar van haar taak. Joke kreeg een pentekening van de St Joriskerk met dankwoorden van de kerkenraadsleden daar rond omheen geschreven.

Wegwijs.jpg

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst 1 juli 2018

"Water" 

De wereld is boordevol water.
Water, zo veelzijdig, blijft ons boeien.

Een viering boordevol muziek; Het orgel werd grotendeels aan het oog onttrokken door de overheadprojector met 'waterbeelden', maar door de muziekgroep werd deze keer gemusiseerd op piano, cello en blokfluit.  Er was solozang over de 'Waterpsalm'. De kinderen kregen weer volop de ruimte. Dit keer gingen ze aan de gang met waterproefjes. Er werden teksten gesproken ondersteund door waterbeelden.

Na de kerkdienst - en op weg naar de koffie in de Terp - werden er waterijsjes uitgedeeld aan jong en oud. In de Terp werden er koekjes en cakes verkocht voor het project in Kamuli in Oeganda.
Buiten op het plein tussen de Terp en onze kerk gaf de plaatselijke fanfare ook nog eens een concert in de zon! Kortom: In de afgelopen maand was het 'gortdroog' waardoor we met deze 'waterrijke' viering des te meer begrepen dat water van levensbelang is:

"Gezegend, schepper, bron van leven, om regen en dauw, hagel en sneeuw, om zeeën, rivieren, meren en beken, water waar jouw geest door stroomt. Gezegend om al het sprankelend leven, nieuwe beweging, altijd maar weer. Gezegend als het water tot de lippen stijgt, om jouw hand die altijd redding brengt. Gezegend om het water dat ons schoonwast van alle vuil dat aan onze handen kleeft, gezegend om de kracht van het water dat de hardste steen uitholt en overwint. Gezegend om het water dat dorstig maakt naar vrede en gerechtigheid. Gezegend om het water dat vruchtbaar maakt, dat ons maakt tot mensen van jou".


 

Dubbel_bl_lijn.png