Nieuws over project Oeganda

Door Hennie en Jan van der Spiegel

Oktober 2017

Goed nieuws van Kamuli

17-10-Kamuli1.jpg17-10-Kamuli2.jpg

De steun aan het schooltje in opbouw en aan de vrouwengroep die meehelpt, leidt tot het bouwen van twee schoollokaaltjes. Gelukkig kunnen straks de oude hutten van leem, afgedekt met een paar golfplaten, gesloopt worden. Sharifa Nabawesi, die Kamuli begeleidt, komt in onze kerkdienst op 22 oktober. Ze kan ons vertellen over de voortgang en over de uitdagingen die daarginds liggen. Kunnen wij daarbij via onze diaconie een steentje bijdragen?


augustus 2017

Laatste nieuws

Kamuli is een gehucht in het zuiden van Oeganda. Een groep onderwijzers en onderwijzeressen spant zich al jaren in om er een school op te zetten. De vrouwen ter plaatse zorgen ervoor dat de allerarmsten toch het schoolgeld kunnen betalen. Het initiatief voor de school ligt bij de mensen zelf. Vorig jaar hielp de Protestantse Gemeente Heumen met ruim vijfduizend Euro. Een noodzakelijk toiletgebouw kwam tot stand. Kamuli krijgt ook hulp van de Nederlandse goede doelen stichting Mirembe, die vele jaren ervaring in Uganda bundelt. Via Mirembe kwamen we in contact met Sharifa Nabawesi een geboren Oegandese die afgestudeerd is als accountant. Zij is degene die in Kamuli de leerkrachten en de vrouwengroep stimuleert en ondersteunt. Het afgelopen jaar heeft ze ons in de kerstdienst verteld over het project. Als ze in oktober weer even in Nederland is, zullen we haar uitnodigen om te komen vertellen hoe het nu gaat. We gaan ons best doen om dan weer een fors bedrag bij elkaar te brengen. De tijd dringt, want de oude klaslokaaltjes, waar bijna honderd kleine kinderen in opgevangen worden, zijn bijna ingestort en moeten hoog nodig vervangen worden. Er is al begonnen met de opbouw van twee nieuwe lokalen met een dak dat ook benut kan worden om hemelwater op te vangen in de regentijd. Maar het kost weer een paar duizend Euro. We willen graag helpen met giften en collectes. Dat moet toch lukken in de gemeente Heumen?


juni 2017

Twee PC’s en één Dongle

Geheimtaal? In Kamuli (Oeganda) weten ze waar het over gaat. Een computer voor Kizito, het hoofd van de school. Want met de aanstaande erkenning van de school, vraagt de overheid allerlei gegevens digitaal aan te leveren. Het schoolhoofd is er klaar voor. Josephine, de leidster van de vrouwengroep, wil graag een computer om de boekhouding te verzorgen. Het beheer van de microkredieten kan zo veel eenvoudiger plaatsvinden. Maar nu die ene dongle?? In afgelegen gebieden zoals in Kamuli, is geen kabel aanwezig. Zendmasten zijn er ook niet. Daarom gebruikt men een “dongle”(eenvoudig apparaat als een USB stick) om de verbinding met het internet te realiseren. Waar komt het geld vandaan? De protestantse kerk van Heumen bracht met anderen voldoende bijeen om toiletten en een handen-was-plaats te realiseren. Die zijn inmiddels volop in gebruik. Er was nog een paar honderd euro over. Daarom heeft Mirembe de aanschaf van de apparatuur mogelijk gemaakt. Kizito en Josephine zijn er blij mee.


april 2017

De nieuwe toiletten zijn gereed. Er is zelfs een mogelijkheid om handen te wassen aangelegd, daar is een foto van gemaakt.

2017_Kamuli.jpg

 

 

 

Er is ook wel tegenslag. Een stormwind heeft een stuk van het dak van een oud kleuterschoollokaal weggeblazen. De muren waren niet van steen, maar van leem. Dus de regen zorgde voor een groot gat in de wand. De nieuwere lokalen zijn gelukkig gespaard gebleven. De Districtinspecteur voor het Onderwijs is op bezoek geweest. Hij éist een meerjaren-ontwikkelingsplan. Dit plan en de bijbehorende begroting wordt aan de Stichting Mirembe voorgelegd. We kunnen een verzoek om verdere steun tegemoet zien. We hopen spoedig hierover met de diaconie in gesprek te kunnen gaan.

 

 


maart 2017

17-03-toilet.png

 

Hierbij een voortgangsberichtje en een plaatje

In de kerkdienst op 26 maart is weer gecollecteerd voor Kamuli. In Uganda namen tien jaar geleden enkele mensen het initiatief om een schooltje te stichten. Daarmee wilden ze beter onderwijs in dit afgelegen dorpje realiseren. De gemeente Heumen bracht nu al enkele duizenden Euro's bijeen om hen verder te helpen. Om te beginnen met nieuwe toiletten. Inmiddels zijn die gerealiseerd. Op de foto de meisjes WC. Er komt er nog zo een voor de jongens en een voor het personeel. Als de opbrengst van de collectes meevalt en de diaconie het nodige aanvult, dan kan er ook een eenvoudige watervoorziening aan dit sanitair worden toegevoegd.

 

 

 

 

 

 

 


februari 2017

Het gaat goed met de actie ten behoeve van Kamuli, Oeganda

In de Kerstdienst was Sharifa aanwezig om iets over Kamuli te vertellen. Zoals blijkt uit de opbrengst van de collecte op die Kerstmorgen, stal ze de harten van veel kerkgangers. Er kwam direct al zoveel geld binnen dat we dat aan de Stichting Mirembe konden melden. (Mirembe is de Anbi stichting die voor ons het project Kamuli regelt.) In Uganda zelf gingen ze  direct aan het werk. Omdat in januari het nieuwe schooljaar start. Sharifa ging terug naar haar land en woonplaats Kampala. Toen ze vorige week een bezoek ging brengen aan Kamuli, bleek het werk goed te vorderen. Twee toilet units, een voor de meisjes en een voor de jongens, zijn zo goed als klaar. Ze stuurt ons nu foto's en we beschikken nu over een filmpje dat -onder andere- de voortgang toont. In de eerste kerkdienst in februari toonden we het filmpje en de collecte werd opnieuw bestemd voor Kamuli. Ook nu weer een verheugend grote opbrengst.

  1702_Kamuli02.JPG    1702_Kamuli01.JPG    1703_Kamuli03.JPG

Sommigen informeren naar het naadje van de kous. De diaconie van de Protestantse Gemeente Heumen wil geld bijeen brengen voor Kamuli Childcare. Dat gebeurt via collectes en uit andere (financiele ) bronnen. Het geld gaat naar de (ANBI) Stichting Mirembe: www.stichtingmirembe.nl. Dat betekent niet een omweg. Mirembe is bijna veertig jaar in de weer voor projecten in Uganda en beschikt daardoor over kennis, contacten en ervaring. Vandaar gaat het geld naar hun partner in Uganda: Tusaidiane. Deze houdt namens Mirembe toezicht op uitvoering en controle. Sharifa Nabaweesi is aan deze stichting verbonden. Maar het allerbelangrijkste is dat Kamuli Childcare als lokaal initiatief gestart is. Tien jaar geleden. Enkele mensen ter plaatse vormde een groep vrouwen die zich het lot van (wees-) kinderen aantrok en enkele onderwijskrachten die een schooltje begonnen. Inmiddels is er een krachtige vrouwengroep die met behulp van microcrediet onder andere schoolgeld voor de allerarmsten regelt en een team van leerkrachten en ouders die een school van 400 kinderen runt.

Bekijk ook het filmpje:


december 2016

Kamuli

In september bezochten wij (red: Hennie en Jan van der Spiegel), samen met dochter Anneke en kleindochter Marijke, een school in opbouw in Kamuli in Oeganda. Deze school startte in 2005 op initiatief van een paar lokale mensen met een groepje van tien kleuters, nu gaan er 400 kinderen naar school: evenveel meisjes als jongens! De school is een bindende factor in de gemeenschap. Een groep van vrouwen, die met microkrediet in hun onderhoud kunnen voorzien, kan de laatste jaren het schoolgeld voor hun kinderen betalen.

Een groot probleem voor de school is het zeer slechte sanitair. Meisjes in de tienerleeftijd blijven soms noodgedwongen thuis. Er is heel dringend behoefte aan nieuwe toiletten. Wat er staat is een met golfplaat overdekt gebouwtje met twee gaten in de grond. Maar de put is vol! Iedereen zoekt intussen de bosjes in de omgeving op. Hygiëne?

Kunnen we als Protestantse gemeente Heumen op korte termijn, zorgen voor toiletunits? Voor de jongens, voor de meisjes en voor het personeel? Met de mogelijkheid om de handen te wassen kost dit tussen de 4000 en 5000 euro. Dat moet kunnen vindt ook de Diaconie. Voor dit doel zal in januari en februari gecollecteerd worden en de Diaconie wil de opbrengst ook nog aanvullen. Natuurlijk: geven kan nu al. Op rekening van de Diaconie o.v.v. “Kamuli Childcare”. Wij zullen binnenkort graag vertellen over onze ervaringen dáár en er wat van laten zien.

Sharifa Nabaweesi, een jonge Oegandese, komt er ook al over vertellen in de kerkdienst op kerstmorgen. Sharifa is nauw betrokken bij de school en adviseert de vrouwengroep.

Dubbel_bl_lijn.png