Veertigdagentijd en Pasen


 

maart/april 2018

2018-2-2veertigdagen.JPG
Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd horen we in de vieringen over de kern van het leven. Wat is er voorbij de grens, wat kun je er van weten.
Maar ook over het publieke optreden van Jezus in de tempel waar hij spreekt over de tempel én over zijn lichaam, over afbreken en opbouwen, over hartstocht, passie en pasen. In deze tijd horen we ook over de barmhartigheid, de kern van het evangelie.

 
 

Voor de kinderen van de kindernevendienst start het project 
'Ik zorg voor jou'.

In de weken die volgen wordt de bloem van het project
telkens aangevuld met een voorstelling over 'zorgen'.

2018-3-3veertigdagen1.JPG

Uit het koffertje komen verrassende voorwerpen die de kinderen
met de gemeente kunnen delen, van cake tot warme dekens.
In de slideshow hiernaast ziet u enkele fragmenten daarvan.

 

 

 Palmpasen

In de kerk hoort de gemeente uit het Marcus evengelie dat Jezus een onbegrepen eenling is,
die kritische vragen stelt aan de religieuze leiders van zijn tijd.
In een dubbelzinnige dramatisering verbeeldt hij op palmpasen zijn visie op het leiderschap.
Hoe kan dit voor ons een leerroute zijn? Hoe komen we dichterbij?

18.03_Palmpasen03.JPG  18.03_Palmpasen04.JPG  18.03_Palmpasen02.JPG

De kinderen hebben in de kindernevendienst hun palmpasenstokken versierd en komen terug uit de Terp om hun creaties te laten zien.


Stille week

Drie ingetogen avondvieringen ter voorbereiding op het komend Paasfeest.

stille_week.jpg

 


Paasmorgen

18.04_Pasen20.JPG

 

We vieren het paasgeheim, de omvattende goddelijke zorg.

Medewerking wordt verleend door de cantorij.
De gemeentezang wordt ondersteund door
orgel, piano, viool en dwarsfluit. 

18.04_Pasen22.JPG 

De bloemschikking werd weer verzorgd door de bloemengroep. De toelichting vindt u op de pagina Bloemschikken.

18.04_Pasen25.JPG       18.04_Pasen27.JPG   
De kinderen hadden bij terugkomst uit de kindervendienst een verrassing voor alle gemeenteleden gemaakt:
Bloemzaadjes waar we in onze tuinen voor mogen zorgen.
De viering werd afgesloten met het lied 'U zij de glorie, opgestane Heer, U zij victorie, u zij alle eer!

18.04_Pasen28.JPG   18.04_Pasen29.JPG

18.04_Pasen26.JPG   18.04_Pasen30.JPG

De gemeente ging na de dienst 'naar de koffie' in de Terp. De kinderen stortten zich op het traditionele eieren zoeken in de kerktuin.
Alle in een mand verzamelde eieren werden eerlijk verdeeld tussen de snelle- en minder snelle vinders. Zo zorgen ook zij goed voor elkaar.


Met Pasen hadden de jongeren van 'Goed Plan' een eigen paasviering. We hebben met elkaar gesproken over het Paasfeest.
Wat wordt er nu eigenlijk gevierd met Pasen en waarom is het zo belangrijk dat we dit feest vieren?
Met behulp van “beroemde” schilderijen hebben we de “stille week” doorgenomen.

 Hierna werd een eigen Paaskaars versierd en verstopten we eitjes voor de kinderen om na de Paasdienst te zoeken.

 18.04_Goedplan2.JPG  

18.04_GoedPlan1.JPG