Liturgisch bloemschikkenRegelmatig worden de kerkdiensten opgeluisterd met composities die gemaakt zijn door de groep Liturgisch bloemschikken.
De composities worden gemaakt naar aanleiding van het thema van de viering.
 


Advent en Kerst 2018

2018.12_kerst08.JPG     18-12-kerstjb1.JPG

 

2018.12_4e_adv04.JPG     2018.12_advent3.1_.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering op 25 november 2018

2018.11_Eeuw_zndg3.JPG

Mensen van voorbij, we zullen hen nooit vergeten ...

Je kunt huilen omdat ze er niet meer zijn
of je kunt lachen omdat zij geleefd hebben.
Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze terug komen
of je kunt je ogen openen
en zien wat zij achter gelaten hebben.
Je hart kan leeg zijn,
omdat je hen niet meer zult zien
of je kunt vol zijn van de tijd
die je samen met hen hebt gedeeld.
Je kunt je afwenden van de toekomst
en leven in het verleden,
of je kunt blij zijn
met de toekomst door het verleden.
Je kunt je blijven herinneren dat zij dood zijn
of je kan je verheugen met de herinnering aan hen.
Je kunt huilen, je gedachten afsluiten, je leeg voelen
en de wereld de rug toekeren.
Of je kunt doen wat zij graag wilden: lachen,
je ogen laten stralen, liefhebben en verder gaan.

2018.11_Eeuw_zndg1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                De bloemschikking voor deze zondag is eenvoudig gehouden.
                                                                De lichtjes gaan straks stralen.
                                                                De bloembollen worden gepoot in de kerktuin of thuis en komen daar tot bloei ...

Dubbel_bl_lijn.png

Themadienst 'Oogst'
11 november 2018

 2018.11_oogst2.JPG      2018.11_oogst4.JPG      2018.11_oogst1.JPG

18-11-Jongoud2.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Pinksteren 2018

18.05_Pinksteren04.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Pasen 2018

18.04_Pasen21.JPG

 

 Er is een Paastuin in de kerk.

De grafsteen is geopend.
In het graf liggen windsels rommelig of opgerold.
Na de duisternis schijnt er geel zonlicht.
De bloemen en takken zijn het nieuwe leven.

 

 

 

 

 

 

 Dubbel_bl_lijn.png

17-12-Advent1.JPG

Advent 2017

Eerste Advent

Met advent wachten we op iets nieuws
Dit beelden we uit met een dode boomstronk en dorre takken waar mos op groeit of knoppen uitbotten.
Onze hoop op het nieuwe vinden we in het groen van klimop en in het rood van de roos en in het licht van de witte adventskaarsen.

1712 Advent2

 


Tweede Advent

Hoop op nieuw leven. De kleur paars verwijst naar de Koning die komt. Het rood van de rozen verwijst naar de Heilige Geest. De rode bolkaars wacht op het licht dat komt. Klimop staat voor het leven dat doorgaat.

 

 17.12_Kerst03.JPG 

 

 

 

Derde Advent

De kleur is roze. We zijn dichter bij het licht vol verwachting. In Jesaja 35 lezen we over de woestijn die zal bloeien als een lelie. In Matheus 11 lezen we:  "Matheus ziet Johannes als wegbereider voor Hem die komt om Gods Koninkrijk gestalte te geven". Het Licht breekt door. Paars verandert even in roze. De lelie bloeit en water geeft leven, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even. 

17.12_Kerstmorgen2.JPG

 

 

Vierde Advent

In het Morgengebed zien we de kleur steeds meer veranderen van rood naar wit. Alle kaarsen zijn aangestoken.

 

 

17.12_kerst12.JPG

Eerste en tweede Kerstdag ...  

Een uitbundige witte bloemenpracht: Hoopvol wachten en verwachten.

Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering november 2017

17.11_Gedachtenisviering.JPG

 

 

 

 

Voor de acht mensen die we gedenken zijn acht kaarsen neergezet in de achtarmige kandelaar. In leven hebben ze ons licht gebracht, uitgedrukt in de witte bloemen rond het kruis. Dat we lang en trouw aan ze zullen denken, vinden we terug in de groene krans en de klimopranken.

Na de viering zijn er, samen met de nabestaanden, acht hyacintbollen in de kerktuin gepoot.

 

 

 

 

 Dubbel_bl_lijn.png

17_pinksteren_03.JPG

 

Pinksteren 2017

De neerdalende lijnen van rode doek en draden van wol
verbeelden de uitstorting van de heilige Geest. 
De bloemen (Gloriosa, als vlammetjes) zijn als lopend vuur geschikt. 
Het zal zich verspreiden als het Pinkstervuur,
dat van mens tot mens wordt doorgegeven. 

 17_pinksteren_04.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

1704_Pasen.JPG

 

 

 

 

Pasen 2017

 

Van het donker naar het licht.
Als een lelie onder de doornen, als overwinning op de dood.
Lijden en dood zijn hier verbeeld met aarde, doornen en zwarte stenen.
De statige lelie vormt met de bloesem en het uitlopend groen het beeld
van het nieuwe leven.
Behalve een teken van zuiverheid is de lelie ook een symbool van opstanding.

Dubbel_bl_lijn.png

7_16.05_Pinksteren01.JPG


Pinksteren 2016

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken....

Met pinksteren brengen de twaalf apostelen één boodschap in de twaalf talen van de volkeren en zetten alles in vuur en vlam.

De rode kaars staat voor de éne hartverwarmende boodschap en is omringd door twaalf verschillende, vlammende bloemen. Het geheel toont eenheid in verscheidenheid.Dubbel_bl_lijn.png

40 Dagentijd en Pasen 2016

Thema deze 40 dagentijd: Ik ga. Zet een stap naar de ander ...

7_2016.02_40dgn01.JPG 7_16.02_40dgn03.JPG

7 16.03 40dgn13.JPG

7_16.03_40dgn11.JPG

 7_16.03_40dgn12.JPG7_16.03_40dgn14.JPG

De Paasmorgen

7 16.03Pasen01.JPG


Dubbel_bl_lijn.png

Advent en Kerst 2015

2015_advent24.JPG    2015_advent41.JPG

2015_advent33.JPG

2015_kerst05.JPG    2015_kerst04.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Derk Jansen 40 jaar organist in de St Joriskerk te Heumen

18 oktober 2015
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Derk Jansen als organist van onze gemeente
heeft de groep Liturgisch Bloemschikken deze schikking gemaakt.
In de orgelpijpen klimmen sierlijke muzieknoten omhoog .....
De veelkleurigheid van de bloemen verbeelden het orgelspel waarmee Derk de gemeentezang wekelijks begeleid.

SDC17913.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Veertigdagentijd en Pasen 2015

2015_40dagentijd03.JPG    2015_40dagentijd05

2015_40dagentijd05.JPG   2015_40dagentijd15.JPG

Palmpasen 2015

2015_40dagentijd18

Goede Vrijdag 2015

2015_GoedeVrijdag01.JPG

Dubbel_bl_lijn.png