Liturgisch bloemschikkenRegelmatig worden de kerkdiensten opgeluisterd met composities die gemaakt zijn door de groep Lliturgisch bloemschikken.
De composities worden gemaakt naar aanleiding van het thema van de viering.
 


17_pinksteren_03.JPG

 

Pinksteren 2017

De neerdalende lijnen van rode doek en draden van wol
verbeelden de uitstorting van de heilige Geest. 
De bloemen (Gloriosa, als vlammetjes) zijn als lopend vuur geschikt. 
Het zal zich verspreiden als het Pinkstervuur,
dat van mens tot mens wordt doorgegeven. 

 17_pinksteren_04.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

1704_Pasen.JPG

 

 

 

 

Pasen 2017

 

Van het donker naar het licht.
Als een lelie onder de doornen, als overwinning op de dood.
Lijden en dood zijn hier verbeeld met aarde, doornen en zwarte stenen.
De statige lelie vormt met de bloesem en het uitlopend groen het beeld
van het nieuwe leven.
Behalve een teken van zuiverheid is de lelie ook een symbool van opstanding.

Dubbel_bl_lijn.png

16.12_advent01.JPG
Advent 2016

Met Advent verwachten we in vier weken de komst van het Kerstkind.
Vier ronde pompoenen dragen het licht van verwachting, dat met Kerst zal stralen. Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering laatste zondag kerkelijk jaar 2016

4_1611_lts_zondag01.JPG

 


"Vandaag denken we aan onze overleden geliefden.

 We ontsteken licht om hen te gedenken.
 We zoeken troost in verhalen en rituelen". 

4_1611_lts_zondag04.JPG

Vandaag vloeit er weer een traan als we denken aan
de overledenen van afgelopen jaar.
Zes rozen zijn gebonden in een rozentraan,
die aan het kruis hangt.
De klimop toont onze trouw aan hen. 

 

Dubbel_bl_lijn.png

7_16.05_Pinksteren01.JPG


Pinksteren 2016

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken....

Met pinksteren brengen de twaalf apostelen één boodschap in de twaalf talen van de volkeren en zetten alles in vuur en vlam.

De rode kaars staat voor de éne hartverwarmende boodschap en is omringd door twaalf verschillende, vlammende bloemen. Het geheel toont eenheid in verscheidenheid.Dubbel_bl_lijn.png

40 Dagentijd en Pasen 2016

Thema deze 40 dagentijd: Ik ga. Zet een stap naar de ander ...

7_2016.02_40dgn01.JPG 7_16.02_40dgn03.JPG

7 16.03 40dgn13.JPG

7_16.03_40dgn11.JPG

 7_16.03_40dgn12.JPG7_16.03_40dgn14.JPG

De Paasmorgen

7 16.03Pasen01.JPG


Dubbel_bl_lijn.png

Advent en Kerst 2015

2015_advent24.JPG    2015_advent41.JPG

2015_advent33.JPG

2015_kerst05.JPG    2015_kerst04.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Gedachtenisviering 22 november 2015

2015_gedachtenis04.JPG  2015_gedachtenis08.JPG

Bijbellezing in deze viering was uit Openbaring 7 de verzen 9 - 17: "... en God zal alle tranen uit hun ogen wissen"

Dubbel_bl_lijn.png

Derk Jansen 40 jaar organist in de St Joriskerk te Heumen

18 oktober 2015
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Derk Jansen als organist van onze gemeente
heeft de groep Liturgisch Bloemschikken deze schikking gemaakt.
In de orgelpijpen klimmen sierlijke muzieknoten omhoog .....
De veelkleurigheid van de bloemen verbeelden het orgelspel waarmee Derk de gemeentezang wekelijks begeleid.

SDC17913.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Veertigdagentijd en Pasen 2015

2015_40dagentijd03.JPG    2015_40dagentijd05

2015_40dagentijd05.JPG   2015_40dagentijd15.JPG

Palmpasen 2015

2015_40dagentijd18

Goede Vrijdag 2015

2015_GoedeVrijdag01.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Advent en Kerst 2014

2014_advent1_1.JPG     2014_advent08.JPG 

2014-advent1_3.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

 

Pinksteren 2014 

2014_Pinksteren1.JPG

Dubbel_bl_lijn.png

Veertig dagentijd en pasen 2014

2014_40dagentijd01.JPG2014_40dagentijd02.JPG

2014_40dagentijd03.JPG2014_40dagentijd04.JPG

2014_40dagentijd5.JPG

          2014_40dagentijd08.JPG   2014_40dagentijd09.JPG   2014_40dagentijd10.JPG

Paasmorgen 2014

2014_Pasen01.JPG 

Dubbel_bl_lijn.png