Advent en Kerst 2016


 Advent 2016

16.12_advent01.JPG
Op de eerste adventszondag zien we de droom van de profeet Jesaja: vrede voor iedereen.

De doopbediening van Marijke Theresia in deze viering is ook een gebaar van vrede, licht en liefde van God voor een kindje.
In de liturgische bloemschikking zal elke adventszondag een kaars worden aangestoken.
Van onze geloofsgenoten van de RK parochie in Heumen kregen we een adventskrans als gebaar van verbondenheid. De kerstkaart 2016 werd geïllustreerd door Loes Siebers.

1612_Kerstkaart_PKN.jpg  1612_3advent02.JPG

De tweede advent hoort de gemeente in de preek over de belangrijke verwijzer in de advent: Johannes de Doper, met zijn oproep tot recht doen is hij een wegbereider voor de Komende. De kinderen van de nevendienst hebben hun adventsproject "Maak het mee ..." waarbij elke week een afbeelding van hun adventsverhaal op de ster wordt geplakt.

1612-2advent3.JPG16.12_advent03.JPG1612-2advent2.JPG

Derde advent: Drie kaarsjes, een licht voor 't feest van de Heer, vertellen ons blij; het kerstfeest komt weer!

1612_3advent01.JPG

Het slotlied van de viering op de derde advent was lied 440:

Gaat stillen in den lande, uw koning tegemoet,
de intocht is op handen van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

De organist liet de vreugde uit dit lied op het orgel doorklinken en kreeg daarvoor een dankwoord van de predikant en applaus van de gemeente.

 

 

 

 

 

Vierde advent: Zondag 'Rorate Coeli' (Dauwt hemelen van omhoog)

1612_4advent03.JPG 

De kerstboom is niet zo groot als voorgaande jaren, maar wel goed zichtbaar en vooral met veel licht.
De overdenking: 'Toen verscheen hem in een droom een engel van de Heer'
In deze viering werd het Avondmaal gevierd. 

1612_4advent01.JPG

Ontsteken van het licht in de liturgische bloemschikking door een van de jongsten van deze morgen ...

Vier kaarsjes, een krans van lichtjes, zo klein,
vertellen van God, die met ons wil zijn.

1612_4advent02.JPG

Na terugkomst van de kinderen uit de nevendienst werd ook de vierde 'vertelling' aan de kerstster toegevoegd. Volgende week het volledige verhaal ... maak het mee! 
 


Kerstavond 2016

1612_Kerst01.JPG1612_Kerst00.JPG

 

Wat betekent het kerstevangelie in deze tijd en onze samenleving? Bij aanslagen, in onzekerheden en populisme, de vragen van onze cultuur? De engel van de kerstnacht daagt ieder uit om verder te kijken. Hij verwijst naar het Christuskind waarvoor geen plaats is.

In de donkere decembermaanden is de fraai verlichte kerk ook binnen sfeervol. Het kerstevangelie uit Lucas kreeg een diepere betekenis aan de hand van 'dromen', toegelicht door onze predikant Derk Jan Deunk.

1612_Kerst02.JPG1612_Kerst03.JPGLicht, ontstoken in de nacht,
tastend naar de morgen,
zie hoe lang de wereld wacht -
verschijn, blijf niet verborgen 

Het openingslied in de kerstnacht, waarin de cantorij onder leiding van Tineke Joldersma in afwisseling met de gemeente de liederen lieten klinken. Maar ook de 'Song of Mary' klonk  in deze ambiance, en in een tot de laatste stoel gevulde kerk, magnifiek. Een solo was weggelegd voor Elly Jacobs in het lied 'De nacht loopt ten einde'. 

Voor de 'Sonate voor piano en viool KV 306 (Andante cantabile)' kwam onze cantor organist Derk Jansen achter zijn orgel vandaan en nam plaats achter de piano. Op de foto Robert Schoenaker op de viool.

Bij het verlaten van de kerk werden we uitgenodigd om op kerstmorgen ook hier aanwezig te zijn om het kerstspel 'Het dromenmuseum' mee te maken ...

 

 
 

 


Kerstmorgen 2016

1612_Kerst04.JPG


'Dromen van kerst'
In de adventstijd zagen we de ster groeien:
dromen in de nacht brengen steeds meer licht.

Het 'Dromenmuseum' toont alle dromen over kerst.

4 16.11 ster.jpg

Maar als de suppost even ingedommeld is, worden alle dromen ... gestolen.
Thuis bij de familie van Dommelen zien ze op hun smartphones wat er gebeurd is.

1612_Kerst05.JPG1612_Kerst06.JPG

Zelfs de televisie stuurt een verslaggeefster/cameravrouw op deze inbraak af.
De museumdirecteur doet verslag van deze gemene daad: 'Dromen stelen, dat doe je toch niet?!'
Gelukkig is de oplossing vaak dichtbij: Er werden nieuwe dromen binnengebracht en ... we hebben natuurlijk de ster met dromen nog!

1612_Kerst07.JPG1612_Kerst09.JPG

1612_Kerst10.JPG


Tamar Fernandez draagt het gedicht 'De herders van Bethlehem dromen' voor.

Het lied 'Midden in de winternacht' leent zich bij uitstek om de bel, de trom en de fluit te laten klinken.
Duidelijk hoorbaar was dat de kinderen al eerder geoefdend hadden op het Kinderkerstfeest.

1612_Kerst11.JPG1612_Kerst12.JPG1612_Kerst13.JPG

 

In deze viering werd ook aandacht gevraagd voor het
project van Kamuli Childcare.
Zie elders op de website en klik hier

1612_Kamuli01.JPG