Beste Leden van de PKN Heumen,

Op 26 maart dit jaar zijn wij, Sebastiaan en Pia, getrouwd. Tijdens onze huwelijksviering in de kerk hebben wij gekozen een collecte te doen voor het Trinity hospital in Malawi, waar Pia in 2012 werkzaam is geweest. Wij vonden dit dan ook een mooie kans om een bijdrage te leveren aan een arme cultuur die recent getroffen is door vreselijke overstromingen.

Zo zijn wij, als start van onze huwelijksreis, 4 dagen naar Malawi gegaan. Bij aankomst in Malawi, en de weg die ons leidde naar het dorpje Muona waar het Trinity hospital gelegen is, was al snel de schade van de vele overstromingen zichtbaar. De dagen die wij daar gespendeerd hebben, zijn wij wezen kijken in het ziekenhuis en de vluchtelingenkampen. U moet zich voorstellen dat het dorpje Muona op 10-15km afstand van de grens van Mozambique ligt. De inwoners die in het gehele omliggende gebied getroffen zijn door de overstromingen en niks meer hebben, komen lopend naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis: het Trinity hospital.

U kunt zich wellicht voorstellen dat het ziekenhuis letterlijk overstroomd wordt door al deze vluchtelingen. Wij hebben dan ook met eigen ogen de lange rijen met zieke mensen dagelijks voor het ziekenhuis zien staan, smekend om hulp. Vanwege de weggespoelde wegen, kan voedsel en medicatie moeizaam geleverd worden. Wij hebben dit zelf ervaren en waren een van de eerste auto’s die deze weg genomen hebben.

Met dank aan alle aanwezigen tijdens onze huwelijksviering en de bijdrage van de diaconie, hebben wij een bedrag opgehaald van ruim €1000,-. Wij hebben dit bedrag ter plekke verhoogd naar €1500,-. Dit bedrag wordt momenteel ingezet om alle medische hulp aan de vluchtelingen te kunnen geven.

Hierbij kunt u denken aan de verpleegkundige zorg die geleverd moet worden, maar ook aan het geven en importeren van medicatie zodat bijvoorbeeld een cholera uitbraak voorkomen kan worden. Wij hopen op deze manier dat de mensen daar voorlopig voldoende en goede zorg kunnen leveren, waardoor mensenlevens gered worden!

Nogmaals danken wij jullie van harte!!!

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan en Pia Kuiper-Schutijser.