Nieuws


Collectezakken.JPGWarme_handen.jpg 

 
 

 


8 mei 2017

Mutatie taken Diaconie

Sinds 18 april berust het secretariaat van de diaconie bij Luuk de Blois,
Vinkenlaan 7, 6581 CJ Malden,blois013@planet.nl  024-3582373.
De  bloemengroeten uit de kerk worden nu verzorgd door Corrie van den Heuvel, Zilverbergweg 101, Overasselt, niet meer door Leny de Jong.
 
Mvg
Luuk de Blois

15 november 2016

Hulpfonds Heumen

Op 17 oktober 2016 is in Malden de Stichting Hulpfonds Heumen opgericht. Dit fonds wordt gerund door vrijwilligers en wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan inwoners van de Gemeente Heumen, d.w.z. Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, die even zeer moeilijk zitten en voor hun acute probleem geen gebruik kunnen maken van de reguliere gemeentelijke voorzieningen. Het gaat om het oplossen van een urgent, tijdelijk probleem, waarmee voorkomen kan worden dat men dieper in de problemen komt. In de meeste gevallen zal het gaan om éénmalige bijdragen. De stichting wordt in het nieuwe jaar operationeel en zit nu nog midden in de voorbereidende fase. Als die fase achter de rug is, wordt een volgend persbericht verspreid met concrete details (bij wie en waar moet je zijn, hoe kom je aan de juiste formulieren e.d.). Nu is er alleen nog maar een postbusnummer (postbus 14, 6580 AA Malden). De diaconie van de protestantse gemeente Heumen neemt met geld en vrijwilligers deel aan dit hulpfonds. Voorzitter van het bestuur van het hulpfonds is Luuk de Blois, secretaris is Ab de Groot. Wim Buijzert is er ook bij betrokken.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie


1702_Logo_SHH.jpg

Klik op het logo om de website van de stichting te openen.


21 juli 2016

Nieuwe en bestaande vormen van samenwerking

De (wereldlijke) gemeente Heumen is bezig zijn armoedebeleid op de schop te nemen. Dat gaat ook onze diaconie raken. De taakgroep diaconie werkt mee in het hulpfonds voor incidentele, onmiddellijke noden dat thans als onafhankelijke stichting opgericht wordt. De stichting heeft al een bestuur. Voorzitter is Luuk de Blois, secretaris is Ab de Groot, penningmeester is Herman Nijenhuis en leden zijn Hans van Zonneveld en Joep Bijlmer. Er zijn ook twee assessores, Wim Buijzert en Jenny Boonzaaijer (gemeente Heumen, schuldhulpverlening). Vóór 1 september zal de stichting statuten hebben en een bankrekening. De geldelijke middelen moeten komen van de gemeente Heumen (E 17000), de kerken, de woningbouwvereniging Oosterpoort en particulieren. De toezegging van de gemeente is er in principe al, bij de andere geldgevers moeten aanvragen ingediend worden. Deze zijn in voorbereiding. Een voorbeeld wordt genomen aan de gemeente Hellendoorn, waar een dergelijk fonds al velen tot nut is geweest en al veel informatie over incidentele problemen boven water getild heeft. 

De diaconie van de PKN Heumen geeft elk jaar een bijdrage aan diaconale centrum De Haard van de PKN Nijmegen, Dit centrum heeft drie projecten: dak- en thuislozen, schuldhulpmaatje en sociale zorg (directe ondersteuning van armlastigen). Ds Paul Oosterhoff en zijn groep (bijna allemaal vrijwilligers) voeren wekelijks tientallen gesprekken met gegadigden. De diaconie van de PKN Heumen ondersteunt hun werk met € 1000,00 per jaar. Daarnaast bestaat het Huis van Compassie, een onafhankelijke stichting, die onder meer kerkelijk werk in de regio Nijmegen en omgeving voor vluchtelingen en asielzoekers coördineert en cursussen en lezingen verzorgt. 

Als u iemand kent die bij De Haard geholpen zou willen worden, of als u zelf in moeilijkheden bent geraakt en u wilt goede hulp, te beginnen met een intake-gesprek, en buiten de eigen gemeente (privacy!), dan volgt hier het telefoonnummer en adres van Diaconaal Centrum De Haard: Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen, tel.nr 024-3228480 (op werkdagen van 09.00-12.00 uur ). Brieven naar Diaconaal Centrum De Haard, Postbus 273, 6500 AG Nijmegen. 

Voor het sturen van een e-mail u op de volgende link: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl

Luuk de Blois


21 juli 2016

Voedselbank

Sinds 2013 is de diaconie van de PKN Heumen een vaste sponsor van de voedselbank Groesbeek en omgeving. “Omgeving” betekent het hele gebied van Millingen tot en met Middelaar en Nederasselt. Het sponsorbedrag is € 300 per kwartaal. Deze voedselbank heeft sedert 1 oktober 2013 in Malden een apart uitgiftepunt van pakketten voor de gemeente Heumen. De PKN Heumen werkt hierin mee, door een ruimte ter beschikking te stellen (om niet) en vrijwilligers te leveren. Op het uitgiftepunt Malden worden nu (21 juli 2016) 10 gezinnen wekelijks met voedselpakketten geholpen. Het zijn er veel meer geweest, ruim het dubbele. De toelatingscriteria zijn zeer streng, men komt niet makkelijk bij de voedselbank. Maar mochten die criteria een klein beetje versoepeld worden, wat er wel in zit, dan stijgt het aantal cliënten meteen flink.
Meer informatie over de voedselbank vindt u hier ...


21 juli 2016

Vluchtelingenwerk

De PKN Heumen ondersteunt al sinds jaar en dag, net als andere protestantse gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, met € 250 per jaar het regionaal protestants diaconaal platform voor hulp aan vluchtelingen, dat gecoördineerd wordt vanuit de PKN-diaconie in Wijchen. Namens onze diaconie neemt Wim Buijzert deel aan de vergaderingen en acties van dit platform. De diaconie draagt ook bij aan de kosten van de vrijwilligersorganisatie vluchtelingenhulp Mook. Deze groep krijgt geen overheidssubsidie en doet wel veel goed werk, bijvoorbeeld in de gezinshereniging en het opvangen van asielzoekers in hun nieuwe omgeving. De steun bedraagt € 500. We nemen vluchtelingenwerk ook met regelmaat op in de collecteroosters.

Dubbel_bl_lijn.png

 Huis van Compassie te Nijmegen

2015_HuisvanCompassie.jpg

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het "Huis van Compassie". Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeelddaklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.
Met het centraal stellen van het begrip "compassie" wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het "handvest voor compassie" een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat "behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden". Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting - bezinning - samenwerking - solidariteit.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Astrid Meijer, telefoon 0485-512586 of bekijk de website van het Huis van Compassie.

Dubbel_bl_lijn.png