Collectedoelen


 
 

Toelichting op de besteding van collectedoelen 2017


Toelichting op de besteding van collectedoelen 2018


30 juli en 6 augustus 2017

Stichting het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening.


13 en 20 augustus 2017

Interkerkelijk Platform Kerk en vluchteling Wijchen e.o.

Het platform staat voor een ruimhartige en humane uitleg van internationale verdragen voor vluchtelingen en mensenrechten. Naast ondersteuning bij alle procedures wil het platform ook een vraagbaak voor vluchtelingen zijn. Het platform geeft ook ondersteuning vanuit het project “Maatwerk”. Hierbij wordt nieuwkomers de eerste 5 jaar extra steun geboden om snel hun plaats in de Nederlandse samenleving te vinden. Deze steun kan bestaan uit taalles, bijles voor kinderen of een MBO opleiding. Daarnaast wordt jaarlijks een vakantiekamp georganiseerd voor kinderen uit het AZC Grave.


27 augustus en 3 september 2017

Casey Troy Foundation

De Casey Troy foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen.  De stichting is genoemd is genoemd naar Casey, nu 12 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Foundation: Sally Ebot. Zij kwam als vluchteling naar Nederland.  Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren had hij dit niet overleefd. De stichting zet zich in om de bevolking te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Dit gebeurt door voorlichtingsprojecten op scholen en voetbalclubs en het bieden van hulp bij de zorg voor gehandicapte kinderen.


10 en 17 september 2017

Stichting Gast Nijmegen

De Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. De meesten van deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Sommigen maken nog een reële kans op een verblijfsvergunning. Stichting Gast helpt deze mensen met medische, maatschappelijke en juridische bijstand en biedt zo veel als mogelijk maaltijden, leefgeld en een dak boven het hoofd. Deze stichting maakt zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van donaties en een grote inzet van vrijwilligers.


24 september en 1 oktober 2017

Pax

PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma's vanuit één organisatie. PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan.


8 en 15 oktober 2017

Gehandicaptensport CAP Nijmegen

De Stichting CAP bestaat uit twee maneges voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke- en/of meervoudige beperking. Op de Maartenshoeve wordt voornamelijk paardrijden en dierverzorgingsles gegeven. Op manege De Winckelsteegh wordt naast paardrijden ook dagbesteding, huifbedrijden, rijden met de koets en aangepaste voltige gegeven. De bijdrage van ouders aan de lessen is niet hoog genoeg om alle kosten te dekken. Stichting CAP ontvangt geen subsidie, uw steun is daarom hard nodig en heel erg welkom.


22 en 29 oktober 2017

Rudolph Stichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis én een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in in Jeugddorp De Glind. En bevordert landelijk het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen.De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.


5 en 12 november 2017

Neve Shalom Wahat al-Salam

Dit dorp in Israël, gelegen tussen Jeruzalem en Tel-Aviv, is in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er een andere weg naar vrede mogelijk zou zijn dan via een militaire overwinning. Joden en Arabieren, c.q. Joods en Arabische Israëli’s zouden met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen moeten kunnen leven. Hij stichtte zijn ‘Oase van Vrede’ (Hebreeuws ‘Neve Shalom’, Arabisch ‘Wahat-al-Salam’). Het dorp is voor de helft Joods en voor de andere helft Arabisch. Het kent een democratische bestuursvorm en is als een coöperatie opgezet. Het dorp is in Israël officieel erkend en vormt een onderdeel van een grotere gemeente. Het is niet gelieerd aan enige politieke partij.


19 en 26 november 2017

Leprazending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.


3 en 10 december 2017

Kinderen in de knel

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.


17 en 24 december 2017

Kinderen in de knel

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vakopleiding krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.


25 december 2017

Kinderen in de knel

In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg.


31 december 2017

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


7 en 14 januari 2018

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


21 en 28 januari 2018 , 4 en 11 februari 2018

Stichting Mirembe


18 en 25 februari 2018

Kerk in Actie (40 dagentijd)