Oecumenisch Winterwerk


 

 

 

oecumene.jpgDe commissie winterwerk, uitgaande van de parochie Heilige Drie-eenheid (locatie Malden) en van de protestantse gemeente Heumen, heeft voor het komend seizoen een afwisselend programma samengesteld.

Plaats: De avonden worden, in de regel, gehouden in Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis

Leo Kranendonk
Tineke Lodders-Elfferich
Nico Schreurs
Jan van der Spiegel (telefoon: 0614853219)

Voor het laatste nieuws volgt u deze website www.pknheumen.nl of de website www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl


Nabeschouwing seizoen 2018-2019

Zeven avonden in het afgelopen seizoen. Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De reacties vanuit het publiek waren positief. De commissie die deze Winterwerkavonden organiseert komt binnenkort bijeen. Dan stellen we ons de vraag of en hoe we doorgaan. Waarom doen we deze activiteit? Draagt het Winterwerk bij aan de opbouw van de Gemeente? Versterkt het de oecumene  in onze lokale situatie? Is er iets merkbaar van doorwerking van een Winterwerk onderwerp in de (kerkelijke) praktijk? De avonden worden heel goed bezocht. Gemiddeld veertig deelnemers. De vrijwillige bijdrage levert als regel een bedrag van 1,50 euro per deelnemer op. We programmeren sober, daardoor blijven de kosten goed te beheersen. Uit ervaring wijs geworden maken we de activiteiten bekend via e-mail en via een huis aan huisblad.  En natuurlijk via onze website, Wegwijs en de kerkbladen van de Parochie H. Drie-eenheid en van PKN Groesbeek. Zo bouwen we een min of meer vaste groep belangstellenden op. Maar zou het ook anders kunnen? We zouden het fijn vinden als we reacties op dit soort overwegingen krijgen. Laat maar horen.

Jan van der Spiegel,

Commissie Winterwerk


Programma seizoen 2018 - 2019

Dinsdag 25 september 2018

Oerboek

Als we de Bijbel lezen vanuit biologisch-antropologisch perspectief, wat leert ons dat dan? Het antwoord op die vraag is door de Nederlandse antropoloog Carel van Schaik en de Duitse historicus Kai Michel vervat in 'Het oerboek van de mens', ondertitel 'De evolutie en de Bijbel'.
De Bijbel, zeggen de auteurs, is niet het woord van God, maar het dagboek van de mensheid over haar pogingen om met de beproevingen van het leven om te gaan. Prof.Dr. Eelke de Jong en Dr. Hans van Hoogstraten vergezellen ons op de verkenning van de denkwereld van dit boek.


Woensdag 31 oktober 2018

Kijken in de ziel.

Coen Verbraak sprak met twaalf rechters, die onder meer Volkert van der G., Mohammed B. en Robert M. berechtten, over hun werk en over hunzelf.  Dit leverde een boeiend TV programma op waarin de verdachte en de straf, maar ook de twijfel bij de rechter zelf en het oordeel van de buitenwacht ter sprake komt. Prof. Dr. Jan Fiselier, em. hoogleraar Radboud Universiteit, bekijkt en bespreekt met ons (een selectie uit) het TV  programma Kijken in de Ziel.
De avond  vindt plaats in de vergaderzaal van De Horst 1, Malden. Iedere geïnteresseerde is welkom. De toegang is gratis; een bijdrage wordt op prijs gesteld.


Dinsdag 27 november 2018

Voltooid leven

Vraagstukken rondom Voltooid leven zijn heel  actueel. Bijvoorbeeld doordat er een Wetsontwerp in behandeling is. De Raad van Kerken heeft in 2018 een mooie brochure: "Nu ik oud wordt" gepubliceerd. (Helaas uitverkocht). In deze brochure worden allerlei aspecten zorgvuldig uit de doeken gedaan.  

Mevrouw Linda Bröker (huisarts) heeft haar medewerking aan de Winterwerkavond toegezegd. Ook Dr. Jans (Universiteit Tilburg) heeft dat gedaan. We hopen dat u komt. De avond wordt gehouden in de vergaderruimte van Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden. 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op  prijs gesteld. 


Woensdag 23 januari 2019

Mag alles wat kan?

Kennis en techniek ontwikkelen zich zo snel in onze samenleving dat steeds meer mogelijk wordt. Aan het menselijk lichaam wordt in toenemende mate gesleuteld. Stamcellen, genetische modificatie, kweken van organen suggereren een toekomstbeeld waarin het menselijk lichaam maakbaar is. Maar is het raadzaam om uitsluitend vanuit technologisch perspectief te werk te gaan? Mag alles wanneer dat eenmaal kan? Welke plek hebben andere dimensies dan de materie? Welke plek heeft het grote geheel waarvan de mens deel uitmaakt? Welke rol geven wij bewustzijn, of in andere woorden, de ziel en de geest? In deze lezing wordt aan de hand van een aantal voorbeelden ingegaan op deze vragen.
Henk van Straaten uit Molenhoek is gepensioneerd bioloog, die zich in zijn eigen leven en in zijn onderwijspraktijk van de vakken biologie en algemene natuurwetenschappen in deze problematiek verdiept heeft.


Dinsdag 19  februari 2019

Echtgenote van de ‘Chazan”

Het belooft een bijzondere avond te worden. Mevrouw Mirjam Bloemendal vertelt van haar leven en van dat van haar man. Hij was lange tijd “chazan”. Dat wil zeggen de voorzanger in de Synagoge. Van de liederen die hij ten gehore bracht is veel opgenomen. Er zal een selectie te horen zijn. Heel bijzonder zijn de liederen die hij zong toen zijn dochter overleden was. U bent van harte welkom op de genoemde datum in de vergaderruimte van de woonvorm De Horst. Horst 1 in Malden. Aanvang 20.00 uur. Een vrije bijdrage is welkom.


Woensdag 20 maart 2019

De doop,  in theologie en geïllustreerd met beelden uit de Middeleeuwse kunst

Nico Schreurs (theoloog r.-k.) en Derk Jan Deunk (predikant) verhelderen uiteenlopende opvattingen over de Bijbelse doop. Hoe zijn dergelijke opvattingen gefundeerd? En hoe zijn ze in de loop van de tijd veranderd in het geloof van mensen zoals wij? Koos en Trix Willemse tonen hierbij afbeeldingen uit hun rijke verzameling van afbeeldingen van de Middeleeuwse schilder- en beeldhouwkunst.


Dinsdag 9 april 2019

God en ik

Alain Verheij komt en bespreekt onder andere zijn boek God en Ik, dat in 2018 verscheen. Het boek wordt het beste theologische boek van dat jaar genoemd. Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, theoloog en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Alain Verheij is lid geweest van drie (protestantse) kerken (de traditionele protestantse kerk, de evangelische gemeente en de gereformeerde kerk) Hoewel geen lid meer van een kerk heeft hij de fascinatie voor Bijbelverhalen behouden.

Hoe praat een seculiere cultuur over religie? Welke invloed heeft geloof in het politieke speelveld? Kan de Bijbel vandaag nog relevante lessen bieden aan weldenkende 21eeeuwers? Wat is de link tussen eeuwenoude tradities en de berichten uit de media die ons dagelijks ter ogen of oren komen. Daarover kan de jonge (31) onafhankelijk theoloog Alain Verheij uren praten. Hij doet verslag van zijn omzwervingen in kerk en Bijbel. Hij laat zien hoe deze oude verhalen relevant kunnen zijn voor (jonge) mensen vandaag.

Iedereen is welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.